Vytisknout

První zde uvedené datum je den jejich instalace, kdy se stali plnoprávnými členy metropolitní kapituly. Druhý údaj označuje den, kdy jejich aktivní členství v kapitule skončilo, zpravidla den úmrtí nebo rezignace, u diecézních biskupů den, kdy převzali péči o svěřenou diecézi. Biskupové jsou zde hned za číslem označeni křížkem.

Pozn.:
Kanovníci s pořadovými čísly 896, 897, 898, 900, 901 a 908 zemřeli před rokem 1900.

Při pořizování portrétů se nepodařilo objevit obrázky stejné kvality, pro některé zde zařazené portréty bylo nutno použít jen výřez ze skupinové fotografie.


Znaky v podobě tří modrých šipek na konci každého řádku, jsou aktivovány jako odkazy na informace o jednotlivých osobách. Pro každou zde uvedenou skupinou svatovítských kanovníků je na konci zařazena fotogalerie jejich portrétů.


         
Členové kapituly v roce 1900 ▼  Fotogalerie 
         
895. Hora Antonín 30.04.1871-15.05.1906  >>>
899. Hrádek František Seraf., ThDr. 17.05.1874 -08.06.1903 >>>
902. Hornsteiner Michael  14.10.1883 -07.03.1902 >>>
903. X Krásl František Borg., ThDr. 20.04.1884 -27.07.1907 >>>
904. X Frind Wenzel, ThDr. 04.05.1890 -02.08.1932 >>>
905. X Brusák František Xav. 14.12.1890 -05.04.1918 >>>
906.   Sharworth Florian 14.12.1890 -28.04.1904 >>>
907. X Sedlák Jan Nep., ThDr. 16.08.1891 -30.09.1930 >>>
909.   Marek Jan Křtitel, ThDr. 01.05.1892 -18.09.1913 >>>
910.   Binder Josef 28.03.1897 -08.10.1911 >>>
911. X Doubrava Josef, ThDr. 06.02.1898 -12.07.1903 >>>
912.   Manlik Wenzel 09.04.1899 -02.03.1921 >>>
         
         
Instalovaní v letech 1900-1918 ▼  Fotogalerie
         
913. Tumpach Josef, ThDr.  20.07.1902-20.11.1916  >>> 
914. Shuster Karel, ThDr.  13.04.1904-19.10.1927  >>> 
915  X Podlaha Antonín, ThDr.  13.04.1904-14.02.1932  >>> 
916. X Glosauer Jiří 20.11.1904-09.06.1926  >>> 
917. X Kašpar Karel Borom., ThDr. JUDr.  07.04.1907-27.06.1921  >>> 
918. Grimmer Antonín, ThDr.  29.03.1908-12.05.1926  >>> 
919  X Pícha Mořic, ThDr. 17.03.1912-06.12.1931  >>> 
920. Franz Antonín  17.05.1914-28.07.1953  >>> 
921. Soukup Josef, ThDr.  22.04.1917-21.12.1946 >>> 
         
    Instalovaní v letech 1918-1950   ▼  Fotogalerie
         
922.   Hrubík František, ThDr. 01.01.1922-15.10.1928 >>>
923.   Hanuš Josef, ThDr. 09.10.1921-20.04.1928  >>>
924. X Eltschkner Antonín, ThDr. 01.01.1927-22.02.1961 >>>
925.   Distler Michael, ThDr. 01.01.1927-28.09.1927 >>>
926.   Grüner Josef, ThDr. 01.01.1927-12.12.1943 >>>
927. X Reminger Jan, ThDr. 29.06.1928-21.05.1959 >>>
928.   Čihák Josef, PhDr. ThDr. 06.09.1928-18.02.1960 >>>
929.   Opatrný Bohumil, ThDr. 16.09.1928-20.05.1964 >>>
930.   Švec Otakar, ThDr. 01.04.1929-29.05.1968 >>>
931.   Bořek-Dohalský Antonín, ThDr. 12.04.1931-03.09.1942 >>>
932.   Kulač Jaroslav, ThDr. 06.11.1932-25.08.1970 >>>
933.   Stanovský Otto,ThDr. 21.10.1934-05.12.1945 >>>
934.   Gebert Antonín, ThDr. 21.10.1934-18.05.1942 >>>
       
         
    Instalovaní v letech 1950-1989   ▼  Fotogalerie 
         
935.   Kubík Josef, ThDr. 03.03.1951-09.08.1968  >>> 
936.   Stehlík Antonín 03.03.1951-01.10.1972 >>> 
937.   Novák Osvald 03.03.1951-04.07.1971 >>> 
938.   Kotalík František, ThDr. 03.03.1951-21.09.1993 >>> 
939.   Opatrný Jan, ThDr. 23.04.1955-07.12.1968 >>> 
940.   Vaněk František, ThDr. 05.06.1969-20.09.1986 >>> 
941.   Olšar Karel 15.05.1972-02.09.1978 >>> 
942.   Vlček Miroslav 15.05.1972-19.08.1990 >>> 
943.   Kořínek Václav 01.11.1973-30.01.2007 >>> 
944. X  Lebeda Jan 06.04.1980-05.11.1991 >>> 
945. X  Liška Antonín, ThDr. 01.06.1987-28.08.1991 >>> 
946.   Riant Karel 01.06.1987-03.02.2001 >>> 
       
         
    Instalovaní v letech 1990-2000    Fotogalerie 
         
947.   Matějka Jan, ThDr. 16.09.1990-  >>>
948. X  Škarvada Jaroslav 14.11.1991- 14.06.2010 >>>
949. X  Radkovský František 20.11.1991- 31.05.1993 >>>
950.   Kolář Bohumil, ThLic. 01.08.1992- 16.01.2010 >>>
951.   Svoboda Jiří, ThDr. IC.D. 01.08.1992- 05.04.2016 >>>
952. X  Lobkowicz František O.Praem. 15.08.1992- 30.05.1996 >>>
953.   Skoblík Jiří, ThDr. 23.08.1993- 12.03.2010 >>>
954. X  Malý Václav 15.12.1996-  >>>
955. X  Paďour Jiří OFMCap. 25.10.1998- 23.02.2001 >>>
         
         
    Instalovaní po roce 2000    Fotogalerie 
         
956.   Slavík Michael, ThDr. 15.04.2001 -  >>>
957.   Vágner Miroslav 01.07.2001 -17.04.2010 >>>
958. X  Herbst Karel SDB 25.03.2007 -  >>>
959.   Kučera Pavel 08.07.2007 -13.03.2010 >>>
960.   Gerndt Jan 15.06.2010 -31.12.2015 >>>
961.   Pávek Ondřej, ICLic. 15.06.2010 -  >>>
962.   Kelnar Vladimír 05.02.2012 -  >>>
963.   Roule Tomáš 05.02.2012 -  >>>
964. Eliáš Vojtěch 28.06.2015 >>>
965. X Wasserbauer Zdenek, Th.D. 28.06.2015 -   >>> 
966.    Balík Jan, ThDr. Ph.D. 30.04.2017 - >>>
         

 

<     Zpět 

Fotogalerie členů kapituly v roce 1900.

895. Hora.jpg 899. František Hrádek.jpg 902. Michael Hornsteiner.jpg

903. František Borg. Krásl.jpg 904. Wenzel Frind.jpg 905. František Xav. Brusák.jpg

906. Florian Scharworth.jpg 907. Jan Nep. Sedlák, ThDr.jpg 909. Jan Křtit. Marek.jpg

910. Josef Binder.jpg 911. Josef Doubrava.jpg 912. W.Manlik.jpg

 

Fotogalerie členů kapituly instalovaných v letech 1900 - 1918.

913.Tumpach.jpg 914.Schuster.jpg 915.Podlaha.jpg

916.Glosauer.jpg 917.Kašpar.jpg 918.Grimmer.jpg

919.Picha.jpg 920.Franz.jpg 921.Soukup.jpg

Fotogalerie členů kapituly instalovaných v letech 1918 - 1950

922.Hrubík.jpg 923.Hanuš.jpg 924.Eltschkner.jpg

925.Distler.jpg 926.Gruner.jpg 927.Remiger.jpg

928.Čihák.jpg 929.Opatrný.jpg 930.Švec.jpg

931.Bořek-Dohalský.jpg 932.Kulač.jpg 933.Stanovsky.jpg

934.Gebert.jpg

Fotogalerie členů kapituly instalovaných v letech 1950 - 1989

935.Kubík.jpg 936.Stehlík.jpg 937.Novák.jpg

938.Kotalik.jpg 939.Opatrný.jpg 940.Vaněk.jpg

941.Olsar.jpg 942.Vlček.jpg 943.Kořínek.jpg

944.Lebeda.jpg 945. Liška.jpg 946.Riant.jpg

Fotogalerie členů kapituly instalovaných v letech 1990 - 2000

947.Matějka.jpg 948.Škarvada.jpg 949.Radkovsky.jpg

950.Kolar.jpg 951.Svoboda.jpg 952.Lobkowicz.jpg

953.Skoblik.jpg 954.Maly.jpg 955.Paďour.jpg

Fotogalerie členů kapituly instalovaných po roce 2000

956.Slavik.jpg 957.Vágner.jpg 958.Herbst.jpg

959.Kucera.jpg 960.Gerndt.jpg 961.Pavek.jpg

962.Kelnar.JPG 963.Roule.jpg 964._Vojtěch_Eliáš.jpg

965._Zdenek_Wasserbauer_Th.D.jpg 999.Balik.jpg