* 02.03.1967; v metropolitní kapitule: 28.6.2015 -

Vojtěch Eliáš 

Poř. číslo 964.

Narodil se 2. 3. 1967 v Liberci.

Vysvěcen na kněze 25. 4. 1991 v Praze.

Členem metropolitní kapituly: 28. 6. 2015 -                                                                     

964. Vojtěch Eliášst

Před příchodem do metropolitní kapituly: Po dokončení základního teologického studia byl od 1. 8. 1990 do 30. 4. 1991 ustanoven k jáhenské službě a od 1. 5. 1991 do 31. 8. 1992 jako kaplan ve farnosti sv. Jakuba Staršího v Příbrami, a zároveň jako administrátor excurrendo pro farnosti Dobříš a Svaté Pole. Od 1. 9. 1992 do 30. 9. 1994 byl administrátorem farnosti Hostivice, a zároveň od 1. 1. 1993 do 30. 9. 1994 administrátorem excurrendo farností Neutonice a Tursko.
Od 1. 10. 1994 do 30. 9. 1997 studoval v Římě na Papežské salesiánské univerzitě UPS – obor Teorie a metodika vzdělávání; během této doby byl ustanoven jako výpomocný duchovní při pražské katedrále. Po návratu z Říma působil opět jako administrátor – od 1. 10. 1997 do 30. 6. 2000 ve farnosti Hostivice a od 1. 7. 2000 do 31. 7. 2002 ve farnosti sv. Ludmily v Praze-Vinohradech. Od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2003 vyučoval náboženství na Arcibiskupském gymnáziu v Praze a působil tam též též jako spirituál.
Od 23. 9. 2002 začal působit jako odborný asistent na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na katedře Pastorálních oborů a právních věd přednášel kurzy týkající se výuky náboženství (pedagogiku, didaktiku a vedení praxí), zastával tam také funkci předsedy Akademického senátu, proděkana pro studium, proděkana pro rozvoj.
Od 1. 7. 2008 do 29. 2. 2012 byl rektorem klášterního kostela Panny Marie Bolestné (U Alžbětinek), od 16. 2. 2009 do 31. 7. 2013 prezidentem Arcidiecézní charity, od 1. 11. 2010 kaplanem KTF UK, od 1. 12. 2012 do 30. 6. 2016 biskupským vikářem pro diakonii (do jehož kompetence spadá péče o nemocniční kaplany a charitativní organizace působící na území Arcidiecéze pražské jako např. Domov svaté rodiny, Likvidace lepry atd.). V roce 2014 byl jmenován národním ředitelem pro pastoraci Romů, migrantů a turistů. Od 1. 1. 2012 se stal rektorem filiálního kostela sv. Kateřiny v Praze-Novém Městě, od 1. 4. 2012 rektorem in spiritualibus kostela sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně a od 1. 10. 2012 administrátorem excurrendo farnosti Praha-Třeboratice.

Člen metropolitní kapituly: Pražský arcibiskup ho 27. 5. 2015 jmenoval kanovníkem metropolitní kapituly, 28. 6. 2015 byl instalován jako canonicus ecclesiastes et Joanneus III.

Další působení: Také jako kanovník pokračoval ve službě národního ředitele pro pastoraci Romů, migrantů a turistů. Od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2018 byl pověřen duchovní péčí o české krajany pobývající v Londýně a Paříži. Od 1. 10. 2018 byl jmenován administrátorem farnosti u sv. Ludmily Praha-Chvaly a farnosti Praha-Jirny.


Zvětšit obrázek   > Portrét