*  16.8.1932; v metropolitní kapitule: 8.9.1993 - 12.3.2010, + 13.12.2020

ThDr. Jiří Skoblík
Poř. číslo 953.
Narodil se 16. 8. 1932 v Praze.
Vysvěcen na kněze 25. 6. 1961 v Litoměřicích.
Členem metropolitní kapituly: 8. 9. 1993 - 12. 3. 2010
Zemřel 13. 12. 2020 v Praze 
Pohřeb 21. 12 2020 na hřbitov v Praze-Břevnově.

 

 
953. J. Skoblík
 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Dříve než začal studovat teologii, absolvoval v letech 1951-1956 studium na konzervatoři. Základní studium teologie dokončil v roce 1961 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích a 25. 6. 1961 byl v Litoměřicích vysvěcen na kněze.
Od 1. do 31. 8. 1961 byl ustanoven dómským vikářem při svatovítské katedrále v Praze, potom nastoupil od 1. 9. 1961 do 26. 9. 1963 povinnou základní vojenskou službu. Po návratu byl od 1. 10.1963 do 30. 4. 1965 kaplanem farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze-Vinohradech, od 1. 5. 1965 do31. 5. 1968 na arciděkanství v Plzni, od 1. 6. 1968 do 30. 4. 1969 farnosti Praha 4 - Nusle a od 1. 5. 1969 do 31. 12. 1971 farnosti Praha 10 - Strašnice; od 1. 1. 1972 do 30. 9. 1975 duchovním správcem kaple Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze 10 - Malešicích; od 1. 10. 1975 do 14. 4. 1981 kaplanem a od 15. 4. 1981 do 30. 3. 1990 rektorem kostela sv. Ignáce v Praze 2 - Nové Město; od 1. 4. 1990 do 30. 6. 1995 duchovním správcem kostela Panny Marie v Praze 2 na Karlově.

Člen metropolitní kapituly: Dne 23. 8. 1993 byl jmenován kanovníkem pražské metropolitní kapituly a 8. 9. 1993 instalován na místo canonicus ecclesiastes et secundus Ioanneus; 1996 canonicus ecclesiastes et primus Ioanneus; 1998 canonicus ecclesiastes et decanus ad sanctum Apollinarem; 2007 canonicus senior; od 26. 6. 2007 do 12. 3. 2010 byla mu v kapitule svěřena funkce kancléře. Rezignoval na pokyn ordináře, rezignace přijata 12. 3. 2010. Bydlel v kanovnickém domě na Hradčanském náměstí, čp. 62/10.

Další působení: Od 1. 7. 1995 do 30. 6. 2001 byl farářem a od 1. 7. 1975 do 31. 12. 2002 penitenciářem při katedrále. Od 1. 7. 2001byl rektorem klášterního kostela sv. Benedikta na Hradčanském náměstí v Praze 1. Přitom od 15. 9. 1992 do 31. 12. 1999 konal službu externího spirituála v kněžském semináři.

Po obhájení dizertační práce byl 31. 5. 1983 promován na doktora teologie. Od 1. 2. 1990 do 22. 9. 2002 působil jako odborný asistent na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přitom od 15. 9. 1992 do 31. 12. 1999 konal službu externího spirituála v kněžském semináři. V letech 2001-2002 se na Cyrilometodějské fakultě v Olomouci habilitoval pro obor morální teologie a od 23. 9. 2002 do 30. 6. 2004 působil jako docent a vedoucí katedry na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, po tomto datu jako externí vyučující. Publikoval řadu článků ve svém oboru a na svých webových stránkách stanoviska k aktuálním etickým problémům.

Papež Benedikt XVI. ho 16. 1. 2010 jmenoval papežským prelátem.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka mu „za jeho pedagogickou a publicistickou činnost na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v oboru křesťanské etiky, jakož i za jeho kněžské působení především jako kazatele" udělil v roce 2012 stříbrnou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského a v roce 2013 zlatou Pamětní medaili svatých Cyrila a Metoděje.

Zemřel zaopatřen svátostmi nemocných 13. 12. 2020 ve Vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích. Pohřeb se konal 21. 12. 2020, vzhledem k epidemiologickým opatřením vyhlášeným během nouzového stavu s omezeným počtem účastníků a z kostela sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech, do kapitulní hrobky na hřbitově v Praze-Břevnově.


 

Zvětšit obrázek.  >>>  Portrét.