* 5.1.1948; v metropolitní kapitule: 8.9.1993 - 31.8.1996

X František Václav Lobkowicz  O.Praem.
Poř. číslo 952.

Narodil se 5. 1. 1948 v Plzni.
Vysvěcen na kněze 15. 8. 1972 v Praze.
Biskup: ep. tit. Catabitanus et auxiliaris Pragensis - 7. 4. 1990,
ep. dioecesis Ostraviensis-Opaviensis - intronisatus 31. 8. 1996.
Členem metropolitní kapituly: 8. 9. 1993 - 31. 8. 1996.

 
biskuplobkowicz1 

Před příchodem do metropolitní kapituly: V roce 1968 vstoupil do noviciátu tepelské kanonie premonstrátského řádu, noviciát konal v letech 1968-1969 v rakouském klášteře Insbruck-Wilten, studium teologie dokončil v roce 1972 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, 10. 8. 1972 složil slavné sliby a 15. 8. byl v kapli arcibiskupského paláce v Praze vysvěcen na kněze. Od roku 1972 až do 30. 9. 1974 vykonával základní vojenskou službu.
Státní souhlas k duchovenské činnosti obdržel až po uplynutí dalšího roku na území Apoštolské administratury v Českém Těšíně. Od 1. 4. 1975 do 31. 3. 1978 byl kaplanem ve Frýdku, od 1. 4. 1978 do 30. 6. 1980 v Jablunkově a od 1. 7. 1980 do 30. 6. 1984 v Českém Těšíně; od 1. 7. 1984 do 16. 3. 1990 administrátorem farnosti Ostrava-Mariánské Hory.
Papež Jan Pavel II. ho 17. 3. 1990 jmenoval titulárním biskupem catabumským (Catabum castra) a pomocným biskupem pražským, biskupské svěcení mu udělil kardinál František Tomášek 7. 4. 1990 ve svatovítské katedrále. Jeho biskupské heslo bylo: Pro vita mundi.

Člen metropolitní kapituly: Dne 15. 8. 1993 byl jmenován kanovníkem pražské metropolitní kapituly a 8. 9. 1993 instalován na místo canonicus ecclesiastes et primus Ioanneus; 12. 10. 1993 byl kapitulou zvolen a 26. 12. 1993 instalován na místo děkana kapituly. Bydlel v kanovnickém domě na Hradčanském náměstí, čp. 58/14. 

Další působení: Od 1. 4. 1991 pracoval jako kancléř a od 3. 6. 1991 též jako vicarius episcopalis pro západní část pražské adcidiecéze. Od 1. 4. 1991 působil také jako kancléř arcibiskupské kurie, od 4. 6. 1991 jako biskupský vikář pro zápůadní část arcidiecéze a člen rady poradců. Od 20. 2. 1992 do 31. 10. 2001 byl apoštolským delegátem pro Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou. Od 15. 7. 1992 byl členem kněžské rady ex offo.
Když papež Jan Pavel II. zřídil 30. 5. 1996 novou ostravsko-opavskou diecézi, jmenoval ho téhož dne jejím prvním diecézním biskupem; k převzetí diecéze došlo v katedrále Božského Spasitele v Ostravě 31. 8. 1996.


 

Znak osobní. 

 

 Znak ostravsko-opavského biskupa.   Zvětšit obrázek.
 952. osobní znak    952. znak ostravskoopavského biskupa  

Portrét.

Znak osobní.

Znak

ostravsko-opavského

biskupa.