* 21.9.1950; v metropolitní kapitule: 15.12.1998 -

X Václav Malý
Poř. číslo 954.

Narodil se 21. 9. 1950 v Praze.
Vysvěcen na kněze 26. 6. 1976 v Praze.
Biskup: ep. tit. Marcellianensis et auxiliaris Pragensis - 11. 1. 1997
Členem metropolitní kapituly: 15. 12. 1998 -

 
maly02 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Základní studium teologie dokončil v roce 1976 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích a 26. 6. 1976 byl v Praze vysvěcen na kněze. Od 16. 8. 1976 do 30. 4. 1977 byl kaplanem farnosti Vlašim a administrátorem excurrendo farnosti Domašín; od 1. 5. 1977 do 21. 12. 1978 byl kaplanem na arciděkanství v Plzni a administrátorem excurrendo farnosti Plzeň - Litice; od 22. 12. 1978 do 31. 12. 1989 nemohl veřejně vykonávat kněžskou službu, protože mu byl odňat státní souhlas k duchovenské činnosti; od 1. 1. 1990 do 30. 9. 1991 byl duchovním správcem kostela sv. Gabriela v Praze 5 - Smíchově; od 1. 10. 1991 do 30. 11. 1996 farářem u sv. Antonína v Praze 7 - Holešovicích. Od 30. 6. 1992 do 26. 5. 1997 působil jako prezident Arcidiecézní charity v Praze; od 1. 4. 1994 do 30. 11. 1996 jako vikář IV. pražského vikariátu.

Člen metropolitní kapituly: Dne 28. 11. 1996 byl jmenován kanovníkem pražské metropolitní kapituly a 15. 12. 1996 instalován na místo canonicus ecclesiastes et secundus Ioanneus; 1998 canonicus ecclesiastes et primus Ioanneus; od 16. 9. 2002 byl kapitulou zvolen a 3. 11. 2002 instalován na místo probošta kapituly, opakovaně byl do této funkce zvolen a instalován také na další 3 tříletá období v letech 2005, 2008, 2011, 2014. Bydlel v kanovnickém domě na Hradčanském náměstí, čp. 58/14.

Další působení:
Papež Jan Pavel II. ho 3. 12. 1996 jmenoval titulárním biskupem marcelliánským (Marcelliana) a pomocným biskupem pražským, biskupské svěcení mu udělil kardinál Miloslav Vlk 11. 1. 1997 ve svatovítské katedrále. Jeho biskupské heslo bylo: Pokora a pravda.
Od 27. 12. 1996 přijal jmenování jako vicarius episcopalis; od 1. 8. 1997 do 13. 2. 2010 a opět od 2011 člen kněžské rady ex offo; od 26. 11. 1997 člen sboru poradců. Je předsedou Rady České biskupské konference Iustitia et pax.
Občanské aktivity: V roce 1977 podepsal Chartu 77 a o rok později byl jedním ze 17 zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Rok byl mluvčím Charty 77 (13. 1. 1981 - 7. 1. 1982). Od roku 1988 byl členem Československého helsinského výboru. V širokou veřejnou známost vešel za sametové revoluce v roce 1989, kdy moderoval velká lidová shromáždění, například shromáždění tři čtvrtě milionu lidí na Letenské pláni 25. listopadu nebo několik shromáždění na Václavském náměstí. Byl spoluzakladatelem a prvním mluvčím Občanského fóra Od 14. 9. 1997 je nositelem Čestné medaile Tomáše Garrigua Masaryka za věrnost jeho odkazu a v roce 1998 mu byl propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy. V roce 1997 mu byla udělena Evropská cena za lidská práva a v roce 1998 Cena kardinála Königa. Dne 8. 3. 2012 se stal prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga.


 

 Znak.    Zvětšit obrázek.
 Biskup Malý Václav  

Portrét.

Znak.