* 7.1.1924; v metropolitní kapitule: 30.8.1992 - 16.1.2010; + 5.11.2015

ThLic. Bohumil Kolář
Poř. číslo 950.
Narodil se 7. 1. 1924 v Praze.
Vysvěcen na kněze 21. 2. 1948 v Římě.
Členem metropolitní kapituly: 30. 8. 1992 - 16. 1. 2010
Zemřel 5. 11. 2015 v Praze.
Pohřben 17. 11. 2015 na hřbitově v Praze-Vinoři.
950. Bohumil Kolář 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Po studiu na teologie v letech 1942-1945 na Teologickém Institutu pražské arcidiecéze v Dolních Břežanech a 1945-1948 na Lateránské universitě získal titul licenciát teologie a byl 21. 2. 1948 v Římě vysvěcen na kněze. Od 1. 8. 1948 byl kaplanem a od 15. 4. 1948 administrátorem v Roudnici nad Labem. Tam byl 23. 8. 1952 zatčen a odsouzen k 10 letům vězení; z věznice ve Valdicích byl propuštěn na amnestii 10. 5. 1960, nedostal však státní souhlas k duchovenské činnosti. Od 1. 6. 1960 do 31. 10. 1968 pracoval jako skladový dělník v Praze. Od 1. 11. 1968 se stal administrátorem a od 1. 9. 1975 farářem v Roudnici nad Labem až do 30. 9. 1991; zároveň byl také excurrendo administrátorem od 1. 11. 1968 v Bechlíně a od 2. 12. 1976 v Libotenicích. Od 9. 2. 1973 získal čestný titul osobní děkan a od 7. 1. 1984 roudnický probošt. Od 1. 2. 1988 do 30. 9. 1991 byl vikářem podřipského vikariátu; od13. 3. 1989 byl také duchovním asistentem Výboru křesťanské pomoci. Od 15. 7. 1992 do 5. 11. 2002 se stal členem kněžské rady pražského arcibiskupství a od 20. 7. 1992 do 26. 11. 1997 členem sboru konzultorů. Od 1. 2. 1990 do 30. 9. 2002 přednášel na bohoslovecké fakultě katechetiku a pedagogiku, nejprve jako lektor a od 10. 5. 1990 jako odborný asistent; od 1. 9. do 31. 6. 1995 byl též spirituálem arcibiskupského kněžského semináře v Praze.

Člen metropolitní kapituly: Dne 1. 8.1992 byl jmenován kanovníkem metropolitní kapituly a 30. 8. 1992 instalován na místo canonicus ecclesiastes et ad sanctum Apollinarem decanus; 1993 canonicus senior; 2001 canonicus cantor; 2007 canonicus custos; 16. 1. 2010 rezignoval ze zdravotních důvodů. Bydlel v budově kněžského semináře v Praze 6 - Dejvicích, Thákurova 3.

Další působení: Od 2. 2. 1993 do 15. 1. 2010 byl členem katecheticko-pedagogické rady pražského arcibiskupství. Od 29. 9. 1995 do 31. 12. 1999 byl ustanoven externím spirituálem kněžského semináře a od 1. 12. 1995 do 31. 10. 2003 moderátorem Katechetického střediska. Od 15. 6. 2000 se stal duchovním rádcem pro Hnutí Křesťan a práce. Od 1. 12. 2010 byl jmenován výpomocným duchovním pro IV. pražský vikariát. Velmi ochotně vypomáhal při nedělních bohoslužbách ve farnosti Praha-Sedlec i jinde, kde bylo potřeba, konal přednášky duchovní obnovy a vedl exercicie. Papež Benedikt XVI. ho 16. 1. 2010 jmenoval papežským prelátem.
Od srpna 2014 bydlel ve farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, v péči Hnutí fokoláre, které v tehdejším Československu pomáhal založit. Tam také 5. listopadu 2015 zemřel, pohřben byl 17. listopadu 2015 na hřbitově v Praze-Vinoři.  

Náhrobek         Zvětšit obrázek. 
950.B.Kolarhrob1          

 Portrét.

Náhrobek