* 14.9.1924; v metropolitní kapitule: 29.12.1991 - 14.6.2010; + 14.6.2010

 

X ThDr. Jaroslav Škarvada
Poř. číslo 948.

Narodil se 14. 9. 1924 v Praze.
Vysvěcen na kněze 12. 3. 1949 v Římě.
Členem metropolitní kapituly: 29. 12. 1991 - 14. 6. 2010.
Biskup: ep. tit. Lutomislensis - 6. 1. 1983
et 28. 8. 1991 auxiliaris Pragensis.
Zemřel 14. 6. 2010 v Praze.
Pohřben 21. 6. 2010 na hřbitově sv. Markéty v Praze-Břevnově.

 
948. Škarvada  

Před příchodem do metropolitní kapituly: Po maturitě v roce 1943 začal pracovat ve Výzkumném ústavu zemědělském v Praze-Dejvicích; v letech 1945-1950 studoval v Římě teologii na Lateránské univerzitě a v roce 1951 filosofii na Gregoriánské univerzitě; 12. 3. 1949 přijal kněžské svěcení; 9. 3. 1966 dosáhnul doktorátu teologie; potom čtyři roky působil jako kaplan ve farnosti San Vito al Tagliamento v severoitalské diecézi Concordia-Pordenone; v letech 1955-1965 přednášel věrouku na Papežském regionálním semináři v Chieti pro oblast Abruzzo-Molise; od roku 1965 byl osobním sekretářem pražského arcibiskupa v exilu kardinála Josefa Berana a provázel ho na většině jeho cest po Evropě i Americe; po srpnu 1968 organizoval duchovní péči o české uprchlíky a zakládal pro ně krajanské misie, po smrti kardinála Berana pracoval v letech 1969-1991 jako delegát Apoštolského stolce pro pastoraci Čechů v zahraničí – asi 30 až 40 krajanských společenství po celém světě; 13. 2. 1969 byl ustanoven jako beneficiát Patriarchální lateránské baziliky; 24. 4. 1983 jako sídelní kanovník baziliky Santa Maria Maggiore. Zároveň byl v letech 1970-1991 pracovníkem vatikánského Státního sekretariátu.
Papež Jan Pavel II. ho 18. 12. 1982 jmenoval jako titulárním biskupem litomyšlským (Litomyšl) a 6. 1. 1983 mu ve svatopetrské bazilice udělil biskupské svěcení. Jeho biskupské heslo bylo: Ut omnes unum sint.
O vánocích 1989 se vrátil do vlasti a od června 1991se stal členem sboru konsultorů pražské arcidiecéze; 28. 8. 1991 pomocným biskupem pražským a od 8. 11. 1991 do 10. 9. 2000 též generálním vikářem pražské arcidiecéze.

Člen metropolitní kapituly: Dne 22. 11. 1991 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta a 29. 12. 1991 instalován na místo canonicus custos; 13. 1. 1993 byl kapitulou zvolen a 24. 1. 1993 instalován na místo probošta kapituly, na přání kardinála Vlka 15. 9. 2002 na tuto funkci rezignoval; od 2007 na místě praelatus scholasticus. Bydlel v kanovnickém domě na Hradčanském náměstí, čp. 62/10. 

Další působení: Od byl15. 7. 1992 ex offo členem kněžské rady; 10. 1. - 30. 9. 2000 byl ředitelem arcibiskupské kurie; 1. 10. 2000 - 30. 4. 2003 biskupským vikářem; 18. 12. 2003 - 14. 6. 2010 delegátem Svatého stolce pro Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou.
Dne 21. 9. 1991 mu byl udělen titul čestný kanovník římské baziliky Santa Marie Maggiore.
Prezident České republiky mu v roce 2003 udělil Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.
Zemřel 14. 6. 2010 v Praze, v nemocnici sester boromejek Pod Petřínem, a byl pohřben 21. 6. 2010 na hřbitově sv. Markéty v Praze-Břevnově. Na jeho náhrobku je nápis: „Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, titulární biskup litomyšlský, emerit. probošt metropolitní kapituly, * 14. 9. 1924   + 14. 6. 2010.“

 


 

Znak.  Náhrobek.
 Biskup Skarvada Jaroslav  948 skarvada
Zvětšit obrázek.  > Portrét.   Znak.   Pohřeb.   Náhrobek.