* 3.10.1939; v metropolitní kapitule: 29.12.1991 - 10. 7.1993

X František Radkovský
Poř. číslo 949.

Narodil se 3. 10. 1939 v Třešti, okres Jihlava.
Vysvěcen na kněze 27. 6. 1970 v Praze.
Biskup: ep. tit. Aggaritanus et auxiliaris Pragensis - 7. 4. 1990,
ep. dioecesis Pilznensis - intronisatus 10. 7. 1993.
Členem metropolitní kapituly: 29. 12. 1991 - 10. 7. 1993.

 
radkovsky4a 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Po maturitě studoval na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1962 dosáhl titulu inženýra a po dvouleté vojenské službě pracoval jako matematický statistik ve Státním výzkumném ústavu pro výzkum automatizace sklářského průmyslu a potom v Pedagogickém ústavu Československé akademie věd, kde se podílel na přípravě modernizace výuky matematiky.
V letech 1966-1970 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích; 27. 6. 1970 byl v Praze vysvěcen na kněze; od 15. 7. 1970 do 31. 8. 1972 působil jako kaplan v Mariánských Lázních, 15. 1. 1972 - 31. 8. 1972 byl současně také administrátorem excurrendo farnosti Mariánské Lázně - Úšovice; 1. 9. 1972 - 30. 6. 1990 administrátorem ve Františkových Lázních, současně také administrátorem excurrendo farností: 1. 9. 1972 - 30. 6. 1990 Třebeň, 1. 9. 1972 - 11. 12. 1972 Horní Lomany, 1. 2. 1986 - 30. 6. 1990 Nebanice, Libá a filiálního kostela v Ostrohu z farnosti Hazlov. Od 1. 2. 1990 se stal členem konsultorů.
Papež Jan Pavel II. ho 17. 3. 1990 jmenoval titulárním biskupem aggarským (Aggar) a pomocným biskupem pražským, biskupské svěcení mu udělil kardinál František Tomášek spolu s biskupy Janem Lebedou a Antonínem Liškou 7. 4. 1990 ve svatovítské katedrále. Jeho biskupské heslo bylo: Credidimus caritati.
Po založení Československé biskupské konference se 17. 4. 1990 stal jejím sekretářem; tuto funkci zastával i po rozdělení státu a vzniku České biskupské konference až do 7. 7. 1993. V České biskupské konferenci byl odpovědný za laiky, ekumenismus a informatiku.

Člen metropolitní kapituly: Dne 22. 11. 1991 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta a 29. 12. 1991 instalován na místo canonicus cantor. Bydlel v budově arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí, čp. 56/16 a v domě čp. 68/7. 

Další působení: Když papež Jan Pavel II. zřídil bulou Pro supremi Ecclesiae Pastoris 31. 5. 1993 novou plzeňskou diecézi, jmenoval ho téhož dne jejím prvním diecézním biskupem; k převzetí diecéze došlo v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni 10. 7. 1993.


Znak.    Zvětšit obrázky. 
 Biskup Radkovský FrantišekCoA  

Portrét.

Znak.