* 4.4.1944; v metropolitní kapitule: 15.12.1998 - 23.2.2001; + 11.12.2015

X Jiří Paďour  OFMCap.
Poř. číslo 955.
Narodil se 4. 4. 1944 ve Vraclavi (okres Ústí nad Orlicí).
Vysvěcen na kněze 21. 6. 1975 v Praze.
Biskup:
ep. tit. Ausuccurensis et auxiliaris Pragensis - 11. 1. 1997,
ep. coadiutor Budovicensis - 23. 2. 2001,
ep. dioecesis Budovicensis - intronisatus 25. 9. 2002.
Členem metropolitní kapituly: 15. 12. 1998 - 23. 2. 2001.
Zemřel 11. 12. 2015 v Prachaticích.
Pohřeb 19. 12. 2015 v Českýcj Budějovicích.
955. J. Paďour 

Před příchodem do metropolitní kapituly: Základní studium teologie dokončil v roce 1975 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích a 21. 6. 1975 byl v Praze 25. 6. 1961 vysvěcen na kněze.Od 1. 8. 1975 do 31. 7. 1977 působil jako kaplan ve farnosti Mariánské Lázně a administrátor excurrendo farností Úšovice a Tři Serery; po odnětí státního souhlasu k duchovenské činnosti nemohl veřejně konat kněžskou službu a od 1. 8. 1977 do 31. 7. 1980 byl zaměstnán jako administrativní pracovník Arcibiskupství pražského; od 1. 4. 1986 do 30. 6. 1989 byl kaplanem farnosti sv. Anny v Praze 3 - Žižkově a administrátorem excurrendo farností Dolní Počernice a Kyje; Pro katechetický kurz arcibiskupství pražského byl 28. 9. 1989 pověřen přednáškami z oboru duchovní život. Od 1. 7. 1989 do 30. 6. 1991 administrátorem farnosti Únětice a administrátorem excurrendo farností Roztoky u Prahy a Nebušice, s příležitostnou výpomocí ve farnosti Libčice nad Vltavou. Od 1. 7. 1991 uvolněn z duchovní správy pro funkci provinciála řádu kapucínů.
Papež Jan Pavel II. ho 3. 12. 1996 jmenoval titulárním biskupem ausukkurénským (Ausuccura) a pomocným biskupem pražským, biskupské svěcení mu udělil kardinál Miloslav Vlk 11. 1. 1997 ve svatovítské katedrále. Jeho biskupské heslo bylo: Dominus Deus magnus est.

Člen metropolitní kapituly: Dne 25. 10. 1998 byl jmenován kanovníkem pražské metropolitní kapituly a 15. 12. 1998 instalován na místo canonicus ecclesiastes et secundus Ioanneus. Bydlel v kanovnickém domě na Hradčanském náměstí, čp. 58/14.

Další působení: Papež Jan Pavel II. ho 23. 2. 2001 jmenoval biskupem koadjutorem českobudějovické diecéze a od 25. 9.2002 diecézním biskupem v Českých Budějovicích. V rámci České biskupské konference byl Jiří Paďour biskupem-delegátem pro mládež a zasvěcený život. Dne 1. 3. 2014 přijal papež František jeho zřeknutí se úřadu diecézního biskupa ze zdravotních důvodů. Zemřel 11. 12. 2015, zaopatřen svatými svátostmi, v hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích – ve věku 72 let. Pohřeb 19. 12. 2015 do biskupské hrobky na hřbitově v Českých Budějovicích.


 

Znak.    Zvětšit obrázek. 
 Biskup Padour Jiri CoA  

Portrét.

Znak.