Texty pro votivní mši Za novou evangelizaci – český text potvrzený Kongregací pro bohoslužbu a dohled nad udělováním svátostí dne 16. 7. 2013, Prot. N. 715/12/L; latinský text 17. 6. 2012, Prot. N. 1139/11/L.

Textus proprii Missarum et Liturgiae horarum
pro dioecesibus Bohemiae et Moraviae

Textus proprii Missarum et Liturgiae horarum pro dioecesibus Bohemiae et Moraviae iuxta Calendarium particulare a Sacra Congregatione pro Cultu Divino die 17 novembris 1973 (Prot. n. 1107/73) appropbatum comparati et die 16 decembris 1986 (Prot. 940/86) probati seu confirmati ac mutationibus (CCDDS, Prot. CD 643/92, 21 iulii 1992; Prot. n. 1994 et 2062/1995, 27 maii 1999) usque ad initium anni 2000 inductis accommodati.

Texty určené k slavení pouze v některých diecézích, předkládané k potvrzení příslušnou diecézí, nejsou v tomto souhrnu uvedeny.

Texty pro památky uvedené zde v kalendářním přehledu kursivou jsou stejné jako v liturgických knihách pro celou církev.

Těchto 14 pražských mučedníků z řádu sv. Františka bylo prohlášeno za blahoslavené dne 13. října 2012 v pražské katedrále.
České a latinské texty pro slavení nezávazné památky Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků - byly potvrzeny a vyhlášeny dne 7. listopadu 2012 (CCDDS, Prot. n. 582/12/L).

České a latinské texty pro slavení nezávazné památky blahoslaveného Karla Rakouského.
České texty byly potvrzeny (CCDDS, Prot. n. 1106/11/L, 28 iulii 2012).

České a latinské texty pro slavení nezávazné památky Jana Didaka Cuauhtlatoatzina.
Do celocírkevního kalendáře vloženo – CCDDS, Prot. 1828/02/L, 28 septembris 2002
a celocírkevní latinské texty vyhlášeny – 14. februarii 2004, Prot. N. 524/03/L.
České texty byly potvrzeny (CCDDS, 852/06/L, 15 ianuarii 2007).