V tomto oddílu se nacházejí informace:

     o historickém vývoji vnitřního prostoru katedrály,            
     o jejím vnitřním vybavení a výzdobě,
•     o postupném uspořádání a pojmenování kaplí a dalších částí interiéru,
•     o kůru pro varhany a zpěváky,
•     o hrobech, náhrobních kamenech a epitafech,
•     o zde uchovávaných relikviích,
•     o svatovítském pokladu,
•     o triforiu, oknech a věžích.