V tomto oddílu jsou uvedeny informace:

•   o metropolitní kapitule při katedrále svatého Víta v Praze,

•  o její činnosti a jejím kulturně vzdělávacím poslání,

•  a o jejích členech, žijících ve 20. a 21. století.