České a latinské texty pro slavení nezávazné památky Panny Marie Quadalupské.
Do celocírkevního kalendáře vloženo – CCDDS, Prot. 1622/02/L, 28 septembris 2002
a celocírkevní latinské texty vyhlášeny – 14. februarii 2004, Prot. N. 524/03/L.
České texty byly potvrzeny (CCDDS, 852/06/L, 15 ianuarii 2007).

Jako liturgický text mají litanie k svatým dvojí základní podobu. Jejich delší text se zpívá zejména během různých liturgických průvodů nebo i při jiných příležitostech. Kratší text těchto litanií, různě přizpůsobený,  je součástí slavení velikonoční vigilie a také obřadů při slavení některých svátostí a svátostin.
Mezi litanie k svatým lze počítat také Loretánské litanie k Panně Marii, Litanie k svatému Josefu a u nás též Litanie k českým svatým ochráncům, potvrzené příslušnou kongregací pro používání při veřejně konaných pobožnostech, popřípadě další litanie k některému světci, schválené kompetentní autoritou.

Proprium seu Appendix Martyrologii Romani

pro dioecesibus Bohemiae et Moraviae iuxta editionem alteram accommodatum

České a latinské texty pro slavení nezávazné památky svatého Jana Pavla II.
Pro diecéze v České republice vloženo do kalendáře (CCDDS, Prot. 1103/11/L, 25 aprilis 2012).
Do celocírkevního kalendáře vloženo (CCDDS, Prot. 309/14/, 29 maii 2014).
České texty byly potvrzeny (CCDDS, Prot. n. 1104/11/L, 25 aprilis 2012).