České a latinské texty pro slavení nezávazné památky svatého Jana XXIII.
Latinské texty byly vyhlášeny 29. května 2014 (CCDDS, Prot. 309/14).
Zde uvedené české texty jsou pracovním překladem LI – při pořizování překladu Druhého čtení bylo přihlédnuto k italskému textu papežova projevu při zahájení 2. vatikánského sněmu, o němž nejbližší spolupracovníci sv. Jana XXIII. dosvědčili, že si výslovně přál, ať spolu s oficiálním latinským textem je zveřejněn také jím obsahově i formálně zpracovaný italský originál, aby bylo zřejmé, co měl na mysli.

připravovaných a postupně vydávaných podle vzoru latinského „editio typica“ v rámci liturgické obnovy vyhlášené 2. vatikánským koncilem.

ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instaurati a Libreria Editrice Vaticana publicati.

Kongregace pro bohoslužbu a dohled nad udělováním svátostí potvrdila, dne 6. 8. 2013, Prot. n. 581/12/L, český a latinský text preface o sv. Václavu, hlavním patronovi českého národa.

Kongregace pro bohoslužbu a dohled nad udělováním svátostí rozhodla dne 1. 5. 2003, na pokyn papeže Františka, aby se také ve druhé, třetí a čtvrté eucharistické modlitbě za jménem Panny Marie vkládalo jméno jejího snoubence svatého Josefa:  
„… Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem,
s tvými apoštoly…“