Vede-li bohoslužbu pověřený laik, používá přitom následujících textů.

Die 22 iulii

Sanctae Mariae Magdalenae

Festum

Decretum (CCDDS, Prot. N. 257 /16, 3 iunii 2016) et Praefatio propria, huic decreto adnexa.

Mešní texty pro 5. díl českého mešního lekcionáře zveřejněné po roce 2002.

České texty pro svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, slavený ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého – do misálu, mešního lekcionáře, denní modlitby církve a martyrologia – potvrdila Kongregace pro bohoslužbu a dohled nad slavením svátostí, 16. března 2015, Prot. n. 58/15.

Latinské texty pro svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, slavený ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého – vydáno Kongregací pro bohoslužbu a udělování svátostí, dne 23. 7. 2012 (Prot. N. 1040/11/L).