Dostal jsem za úkol říci několik slov o práci na přípravě mešních textů, obsažených v Českém misálu vydaném v roce 1983. Tyto české texty vznikaly postupně, souběžně s vydáváním jejich latinské předlohy.