V on-line databázi LIMUP je možno najít textový incipit každého liturgického zpěvu, čtení, modlitby, rubriky, marginálie apod., obsažené ve zpracovaných pramenech - liturgických rukopisech uchovávaných v knihovnách, muzeích a archivech po celé České republice.

Databáze českých duchovních písní z tištěné kancionálové produkce 16.-18. století umožňuje procházení obsahu jednotlivých kancionálů a prohledávání podle textových incipitů. navazuje na stejnojmenný projekt započatý prof. Dr. Antonínem Škarkou.

Hlavní cíl, ke kterému směřuje úsilí o liturgickou obnovu, je skutečná a plná účast všech přítomných věřících na slavení liturgie. Všechny úpravy, přizpůsobení a změny mají za úkol usnadnit, popřípadě umožnit, všem účastníkům, aby mohli snadněji plnit toto své poslání. Zjednodušení struktury některých obřadů, 'altare versus populum', užívání lidového jazyka, vhodná úprava textů, apod. – to všechno jsou prostředky sloužící k dosažení tohoto cíle.[1]

Pan kardinál Tomášek, tehdy ještě jako titulární biskup butský, přišel do Prahy v době, kdy se začaly realizovat první kroky uskutečňování liturgické obnovy, vyhlášené konstitucí o liturgii, na jejímž přijetí se na Druhém vatikánském koncilu také spolu podílel. První prováděcí pokyny k této konstituci, Motu proprio Pavla VI., jsou datovány 25. ledna 1964 a vstoupily v platnost na začátku následující postní doby.

Tento seznam obsahuje prameny hymnů, starých zpěvů a písní, z nichž jsou vybrány hymny pro Denní modlitbu církve, texty procesionálních mešních zpěvů (vstupní zpěv, zpěv před evangeliem, zpěv k přípravě darů, zpěv k přijímání) a několik sestavených písňových mešních ordinárií.