V tomtoddílu se nacházejí:

•   Hagiografie

       Historické a životopisné informace o svatých,
       vzpomínky na papeže sv. Jana Pavla II.
       a informace o zkoumání ostatků sv. Lukáše.

•   Prameny

      On-line odkazy na sbírky digitalizovaných historických pramenů,
       studijních pomůcek pro práci historiků;
       on-line přístup k digitalizovaným textům knih:
       Posvátná místa království českého - Antonín Podlaha,
       Posvátná místa královského hlavního města Prahy - František Ekert,
       Soupisu památek historických a uměleckých v království Českém.

•   Ostatní

      Tisíciletá tradice teologického studia v Praze.  
       Škola při pražské svatovítské katedrále.
       Dějiny budovy Starého proboštství.