Kongregace pro bohoslužbu a dohled nad udělováním svátostí potvrdila, dne 6. 8. 2013, Prot. n. 581/12/L, český a latinský text preface o sv. Václavu, hlavním patronovi českého národa.

Preface o svatém Václavu

Účast na slavení oběti

 

Pro mše o svatém Václavu.

 

V.: Pán s vámi.

O.: I s tebou.

V.: Vzhůru srdce.

O.: Máme je u Pána.

V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

O.: Je to důstojné a spravedlivé.

 

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,

dobré a spasitelné,

svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,

abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

 

Neboť svatý Václav ti společně s chlebem a vínem

přinášel k oltáři sám sebe,

a tys mu dopřál, aby se k oběti Krista, tvého Syna,

připojil mučednickou smrtí,

a získal tak nepomíjející korunu slávy.

 

Proto tě nebe i země chválí novou písní

a také my se všemi zástupy andělů

zpíváme píseň o tvé slávě

a bez ustání voláme: 

 

Svatý, Svatý, Svatý…

 

--------------------------------

 

Praefatio de s. Venceslao

Participatio celebrationi sacrificii

 

Sequens praefatio dicitur in Missis de s. Venceslao.

 

V.  Dóminus vobíscum.

R.  Et cum spíritu tuo.

V.  Sursum corda.

R.  Habémus ad Dóminum.

V.  Grátias agámus Dómino Deo nostro.

R.  Dignum et iustum est.

 

Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre,

nos tibi semper et ubíque grátias ágere:

Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus:

 

Tu enim sancto Vencéslao,

qui una cum pane et vino ad altáre latis

seípsum tibi offerébat,

sacrifício Christi, Fílii tui,

usque ad martýrium se cóniungi tribuísti,

immarcescíbilem percípiens corónam glóriae.

 

Propter quod caeléstia tibi atque terréstria

cánticum novum cóncinunt adorándo,

et nos cum omni exércitu Angelórum

proclamámus, sine fine dicéntes:

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus…