Databáze českých duchovních písní z tištěné kancionálové produkce 16.-18. století umožňuje procházení obsahu jednotlivých kancionálů a prohledávání podle textových incipitů. navazuje na stejnojmenný projekt započatý prof. Dr. Antonínem Škarkou.

 

 Databáze českých duchovních písní

Databáze uvádí na hlavní kartě tyto položky (pole): Incipit (textový), Pramen (informace o kancionálu a roku jeho vydání), Strana (pokud se v jiném vydání téhož kancionálu tentýž zpěv vyskytuje na jiné straně, je před číslem strany uváděn znovu rok vydání), Nápěv, Téma (oddíl v kancionále), Počet slok, Strofické schéma, Akrostich, Osoby (autor, překladatel, upravovatel -pokud je jméno bez označení vztahu k textu písně, bývá to autor).