Latinským slovem monile (někdy též monilium) se označuje na krku zavěšená ozdoba (ornamentum coli). V širším významu se tohoto slova užívá nejen pro medailon zavěšený kolem krku, ale také jako umělecký předmět, zpravidla bohatě zdobený vzácnými kovy a kameny či perlami, použitý jako ozdoba umístěná na sponě pluviálu (fibula či agraffa) nebo na schránkách s relikviemi (závěsných relikviářích).

 
Tento abecedně uspořádaný seznam obsahuje jména svatých, jejichž ostatky se nacházejí v Ostatkové kapli pražské katedrály. Jsou to většinou takzvané Karlštejnské ostatky, které Karel IV. shromažďoval pro hrad Karlštejn; jen několik z nich bylo už od počátku určeno pro katedrálu.*
* Srov. Antonín Podlaha a Eduard Šittler,Chrámový poklad u sv.Víta v Praze, jeho dějiny a popis, str. 118, Praha 1903.

Téměř všechny relikviáře uložené v Ostatkové kapli pražské katedrály obsahují takzvané Karlštejnské ostatky – ostatky svatých, které Karel IV. shromažďoval pro hrad Karlštejn.

Tato fotogalerie obsahuje obrazovou dokumentaci k předchozímu článku "Relikviáře uložené v Ostatkové kapli" - obsah, uspořádání a pořadová čísla se s tímto článkem shodují.

Kromě relikviářů uložených v Ostatkové kapli a ve Svatovítském pokladu uchovávají se ostatky svatých ještě na dalších místech v prostoru pražské katedrály. Vedle drobných ostatků vložených do oltářů jsou to relikviáře nacházející se na hlavním oltáři a v ostatních kaplích, relikviáře uložené ve staré knihovně pod věží a ostatky svatých vložené do kanovnických odznaků.