Tento přehled obsahuje tabulku abecedně uspořádaných jmen uváděných v následujícím „Přehledu relikviářů a dalších předmětů ve Svatovítském pokladu, vztahujících se k ostatkům svatých".

V tomto přehledu jsou uvedeny relikviáře obsahující ostatky svatých a předměty, které se nějak k ostatkům svatých vztahují nebo připomínají Kristovo umučení, některé události z jeho života a ze života jeho Matky Panny Marie – společně označované jako relikvie.