V tomto přehledu jsou uvedeny relikviáře obsahující ostatky svatých a předměty, které se nějak k ostatkům svatých vztahují nebo připomínají Kristovo umučení, některé události z jeho života a ze života jeho Matky Panny Marie – společně označované jako relikvie.


Pražský kostel svatého Víta získával tyto relikvie už jako rotunda založená knížetem svatým Václavem i později už jako katedrála, zejména pak prostřednictvím císaře a krále Karla IV. Dnes jsou součástí sbírky nazývané Svatovítský poklad.
Pro snazší orientaci jsou jednotlivé relikviáře v prvním sloupci následující tabulky označené pro tento přehled pořadovými čísly; druhý sloupec uvádí jejich zařazení v katalogu Svatovítského pokladu; v třetím sloupci je nové evidenční číslo podle soupisu Národního památkového ústavu. Ve čtvrtém sloupci jsou jména svatých; a v pátém sloupci je stručný popis obsahu relikviáře.
Údaje obsažené v tomto přehledu byly sestaveny podle dostupného písemného a fotografického materiálu; přímý kontakt s relikviáři většinou nebyl možný.
Abecedně uspořádaný seznam jmen uváděných v těchto relikviářích je zde zařazen v samostatném "Abecedním přehledu jmen, uváděných v relikviářích Svatovítského pokladu".

1 K 001 HS03325 Anna busta – prsní kosti
2 K 002 HS03326   relikviář
3 K 003 HS03327 Vojtěch rukavice
4 K 004 HS03332 Vojtěch prsten z doby 10. -11. století
5 K 010 HS03334 Štěpán, král meč
6 K 014 HS03338 Mikuláš část prstu
7 K 016 HS03340 Panna Maria dóza na roušku (rouška nyní - HS03609)
8 K 018 HS03342 Ludmila busta
9 K 019 HS03343 Jiří paže
10 K 020 HS03344 Kristus část hřebu
11 K 021 HS03345   oltářní ostatková deska
12 K 022 HS03346 Ludmila brachium
13 K 023 HS03347 Zikmund ostatková truhlička z hrobu sv. Zikmunda
14 K 025 HS03349 Dřevo kříže korunovační kříž
15 K 026 HS03350 Benedikt zub + další světci
16 K 027 HS03351 Kateřina věžovitý relikviář (pacifikál)
Izák, muč.
Anežka
Sixtus
Nazarius
Jiří
Stanislav  
17 K 029 HS03353 Václav busta
18 K 030 HS03354 Vojtěch busta
19 K 031 HS03355 Dřevo kříže kříž procesní křišťálový s ostatkem dřeva
20 K 033 HS03357 Kristus konvice na ubrus (ubrus nyní - HS03686)
21 K 034 HS03358 Remigius věžovitý relikviář                                               + několik dalších světců
Nikasius
22 K 035 HS03359 Václav věžovitá osmiboká schránka
23 K 036 HS03360 Dřevo kříže ostatkový kříž (zvaný - papeže Urbana V.)
24 K 037 HS03361 Marek monile
25 K 038 HS03362 Václav také z jeho krve a pláště     - monile
Vít
Vojtěch
Zikmund
Pět bratří
26 K 039 HS03363 Jiří monile s nápisem okolo
27 K 040 HS03364 Kateřina monile
Markéta
Dorota
Helena
28 K 041 HS03365 Justina monile
29 K 044 HS03368 Šebestián relikviář
Jana Františka Fremiot
30 K 045 HS03369 Kateřina   relikviář, zobrazuje zasnoubení sv. Kateřiny
31 K 046 HS03370 Matouš, ev. relikviář
Matěj, ap.
32 K 047 HS03371 Vincenc válcový relikviář
Vavřinec
Ludmila
33 K 48 HS03372 Klement, bisk. křišťálový váleček, primus ep. metensis
34 K 049 HS03373 Ondřej pacifikál v podobě křížea další   ?
Tomáš
Lukáš
Jan, ev.
Lazar
Bartoloměj
Blažej
35 K 050 HS03374 Lazar relikviář
Marta
Marie Magdalena
36 K 051 HS03375 Inocenc část ruky
37 K 052 HS03376   relikviář kruhový na trojnožce
38 K 053 HS03377 Mikuláš válcový křišťálový s jehlancovitou stříškoua více dalších
Marie Magdaléna
Klára
39 K 054 HS03378 Petr nízká válcová schránka
Tomáš
Jan Křtitel
Pavel   ?
40 K 055 HS03379 Blažej nízký válcový relikviář
41 K 056 HS03380 Stanislav, muč. relikviář ve tvaru rakvička a 3 prstůa několik dalších
Kryštof, muč.
Quintin, muč.
Václav
Jiří
Zikmund
42 K 057 HS03381   kruhová schránka na noze
43 K 058 HS03382 Panna Maria část roucha (de peplo), obdélníkové zlacené
44 K 059 HS03383 Paulin, bisk. monilea další
Kassius, muč.
45 K 060 HS03384 Bartoloměj, ap. monile
46 K 061 HS03385 Benedikt, muč. monile
Kilian, bisk., muč.
           panna, muč. ?
47 K 062 HS03386   monile     ?
48 K 064 HS03388   relikviář ruka(stejný HS03387 – prázdný ?)
49 K 074 HS03398 Vít relikviářová busta
50 K 075 HS03399   renesanční relikviář - 10 ostatků
51 K 077 HS03401 Scholastika monile na noze
52 K 078 HS03402 Ondřej, ap. monile na noze
53 K 080 HS03404 Ludmila ostatková deska Hanuše z Kolovrat
Agapit
Vít
Václav
Agneta, královna  
Vojtěch
Barbora
Zikmund
Eufemie
Dřevo kříže
54 K 081 HS03405 Pět bratří barokní stříbrný relikviář
55 K 082 HS03406 Václav relikviář ve tvaru ruky
56 K 083 HS03407 Paulina, muč. relikviář ve tvaru ruky - brachium
57 K 085 HS03409 Viktorin křišťálová koule na noze
58 K 090 HS03414 Kristus část z nesešívané tuniky(relikviář ve formě tabulkového pacifikálu)
59 K 092 HS03416 Dřevo kříže pacifikál s dřevem z kříže
60 K 094 HS03418 Dřevo kříže dvouramenný pacifikál s dřevem z kříže
61 K 095 HS03419 Apoléna, panna, muč. relikviář se zubem (stolička)
62 K 096 HS03420 Cyril barokní pacifikál ve tvaru kříže
Vojtěch
Václav
Jan Nepomucký
Ludmila
Norbert
Zikmund
Vít
63 K 097 HS03421 Barbora část temenní (parietální) kosti
64 K 101 HS03425 Šebestián úlomek dlouhé kosti
65 K 102 HS03426 Štěpán úlomek dlouhé kosti
66 K 134 HS03458 Urban, pap. pektorál zvaný Pešinův
67 K 165 HS03489 Marek srdcový relikviářa další (14 schránek)
Václav
Jakub Vět., ap.
Vít
Filip
Matěj
Barnabáš
Blažej
Petr
Štěpán
Chrysogon, muč.
Dřevo kříže
10.000 muč.
68 K 167 HS03491 Václav košile a límec (9. století)
69 K 168 HS03492 Václav přilba (9. století)
70 K 170 HS03494 Jan Nepomucký levá čéška a nehtový článek palce nohy
71 K 177 HS03501 Vít barokní pacifikál ve tvaru kříže
Václav
Ludmila
Zikmund    
Norbert
Jan Nepomucký
Vojtěch
Cyril
Dřevo kříže
72 K 178 HS03502 Václav skleněný válec s přiletovaným uchem   ?
73 K 193 HS03517 Wolfgang pseudogotická tumba
74 K 194 HS03518 Václav relikviář podle J. Fanty
75 K 195 HS03519 Konstancie, muč. lebka, manželka sv. Zikmunda
76 K 196 HS03520 Antonín Paduánský monstrancový relikviář
77 K 197 HS03521 Kristus drobná částečka z jeslí
78 K 199 HS03523 Vavřinec gotický relikviář
79 K 200 HS03524 Apolinář monile
80 K 202 HS03526 Kristus de sudario et pano cruentato
81 K 203 HS03527 Kristus z roušky, kterou byl opásán na kříži
82 K 204 HS03528   monile (dva biskupové)
83 K 205 HS03529 Vincencie barokní monile
84 K 206 HS03530 Karel Borom., bisk. empirová kapsulka
85 K 207 HS03531 Kristus de sudario (z pohřební roušky)
86 K 208 HS03532 Norbert úlomek kyčelní kosti
87 K 209 HS03533 Matěj rokokový relikviář
88 K 210 HS03534   monile, nezřetelná postava světice   ?
89 K 211 HS03535 Norbert monile         ?
90 K 212 HS03536 Václav pektorál
Achacius
Havel
Bartoloměj
Ondřej
Panna Maria (de peplo)
91 K 213 HS03537 Dřevo kříže  pektorál s vloženým dřevěným křížkem
92 K 214 HS03538 Jakub gotický pektorál
Prokop
Václav
10.000 muč.
93 K 215 HS03539 Rainold (Reginald) pravá loketní kost (tibia)
94 K 218 HS03542 Kristus - trn pektorál
Petr, ap.
Tomáš, ap.
Matěj, ap.
95 K 219 HS03543 Panna Maria relikvie z útěku do Egypta
96 K 221 HS03545 Klement, bisk. úlomek žebra (primus ep. metensis)
97 K 222 HS03546 Abraham plochá kazeta
Izák
Jakob
98 K 224 HS03548 Panna Maria rouška skropená pod křížem Kristovou krví
99 K 225 HS03549 Petr, ap. část berly
100 K 226 HS03550 Abundancius malá oválná dóza
101 K 227 HS03551 Prokop, op. dolní část berly
102 K 229 HS03553 Jeroným klasicistní medailonek
103 K 230 HS03554 Leopold klasicistní medailonek
104 K 231 HS03555 Ludmila klasicistní dózička
Paulína
105 K 232 HS03556   klasicistní dózička   -     nápis ?
106 K 233 HS03557 Hedvika dózička
107 K 237 HS03561 Václav miska (pohárek)
108 K 238 HS03562   elipsový rámeček z rohoviny - 17 ostatků ?
109 K 240 HS03564 Alfons klasicistní medailonek
110 K 241 HS03565 Mikuláš nyní prázdná nádobka - olej z hrobu
111 K 245 HS03569 Markéta, panna, muč. klasicistní medailonek
112 K 258 HS03582 Jan Nepomucký relikviář s jazykem
113 K 260 HS03584 Martin, bisk. střední část stehenní kosti
Wolfgang, bisk. malý kousek stehenní nebo holenní kosti
114 K 261 HS03585 Vavřinec úlomek stehenní nebo holenní kosti
Cecílie úlomek ploché kosti
115 K 265 HS03589 Kryštof Pontánova deska
Žofie
Panna Maria - de peplo
nepojmenované
116 K 273 HS03597 Bartoloměj, ap. parietální část lebky
117 K 274 HS03598 Filip, ap. úlomky týlní a temenní kosti
118 K 275 HS03599 Lukáš, ev. lebka bez obličejové části
119 K 276 HS03600 Marek, ev. úlomek šupiny occipitální kosti
120 K 283 HS03607 Panna Maria monile – relikvie připomínající Pannu Marii
121 K 284 HS03608 Antonín Paduánský sluncový relikviář na trojbokém dříku
122 K 285 HS03609 Matouš pacifikální křížek stříbrný
Marek
Lukáš
Jan
123 K 286 HS03610 Voršila obdélný relikviář na barokní noze
124 K 287 HS03611 Vojtěch pektorální křížek, zlacený
Vít
Apolinář
Hermogenes
125 K 288 HS03612 Mojžíš část hole
126 K 290 HS03614 Kristus bodec kopí
127 K 291 HS03615 Kosma, muč. papírem polepené pouzdro
128 K 292 HS03616 Damián, muč. papírem polepené pouzdro
129 K 295 HS03619 Panna Maria loktuše (peplum)v renesanční válcové zlacené dózičce
130 K 296 HS03620   28 ostatků - ploché zlacené pouzdro   ?
131 K 297 HS03621 Markéta, panna, muč. zub             (válcová křišťálová nádobka)kámen ze skály, kde byl pokoušen
Petr, ap.
Kristus
132 K 298 HS03622   drobné ostatky     (oválné pouzdro – IHS)
133 K 299 HS03623 10.000 vojáků, muč. kost jednoho ve válcovém relikviáři
134 K 300 HS03624 Marek oválný medailonek s částečkou textu evangelia- v koženém pouzdře
135 K 303 HS03627   medailonek s reliéfem sv. Jana Nep. - několik ?
136 K 304 HS03628   monile   - 7 ostatků ?
137 K 322 HS03649 Primus v podstavci stolního křížku
138 K 323 HS03650 Barbora monile v dřevěné ruce
139 K 324 HS03651 Pět bratří úlomky kostí vtlačené do zlacené masy
140 K 326 HS03653 Dorota část lebky   - v  oltářním kříži (125 cm)
141 K 327 HS03654   šperkovnice s ostatky a autentikami  
142 K 328 HS03655 Václav lebka
143 K 329 HS03656 Václav 6 kostí na zaskleném podnosu
144 K 330 HS03657 Václav 8 kostí
145 K 331 HS03658 Ludmila lebka
146 K 332 HS03659 Vojtěch lebka
147 K 333 HS03660 Celestina, muč. ostatková deskas reliéfem Panny Marie Staroboleslavské
Bonifác
Benedikta, muč.
Alexandr, muč.
Augurin, muč.
Felix, muč.
148 K 340 HS03667   rokokový relikviář -  více ostatků  
149 K 341 HS03668   rokokový relikviář -  více ostatků  
150 K 345 HS03672 Havel
relikviářová deska – zelené pozadí
vráceno z Karlštejna teprve 7. 9. 1780
 - úlomek žebra sv. Otmara
Marek
Otmar
Vít
Kristus úlomky dřeva kříže, houby, dutého stébla
151 K 355 HS03682   plenář Trevírský -   více ostatků  
152 K 357 HS03684 Panna Maria rouška(původně v křišťálové misce - HS03340)
153 K 359 HS03686 Kristus ubrus z Poslední večeře(původně v křišťálové konvici - HS03357)
154 K 395 HS03721 Jan Křtitel náprsní medailonek   ?
155 K 480 HS03803   šperkovnička skleněná - ostatky