Tento přehled obsahuje tabulku abecedně uspořádaných jmen uváděných v následujícím „Přehledu relikviářů a dalších předmětů ve Svatovítském pokladu, vztahujících se k ostatkům svatých".


Jméno

Pořadové číslo relikviáře

Abraham

97

Abundancius, mučedník

100

Agapit

53

Agneta, královna  

53

Achacius, mučedník

90

Alexandr, mučedník

147

Alfons, biskup

109

Anežka, panna a mučednice

16

Anna

1

Antonín Paduánský

76, 121

Apoléna, panna a mučednice

61

Apolinář, biskup a mučedník

79, 124

Augurin, mučedník

147

Barbora, panna a mučednice

53, 63, 138

Barnabáš, apoštol, mučedník

67

Bartoloměj, apoštol

34, 45, 90, 161

Benedikta

147

Benedikt

15

Benedikt, mučedník

46

Blažej, biskup a mučedník

34, 40, 67

Bonifác, mučedník

147

Cecílie, panna a mučednice

114

Celestina, mučednice

147

Cyril

62, 71

Damián, mučedník

128

Dorota, panna a mučednice

27, 140

Eufemie, panna a mučednice

53

Felix, mučedník

147

Filip, apoštol

67, 117

Havel, opat

90, 150

Hedvika

106

Helena

27

Hermogenes

124

Chrysogon, mučedník

67

Inocenc

36

Izák

97

Izák, mučedník

16

Jakob

97

Jakub, apoštol

92

Jakub Větší, apoštol

67

Jan, apoštol a evangelista

34, 122

Jan Křtitel

39, 154

Jan Nepomucký

62, 70, 71, 112

Jana Františka Fremiot

29

Jeroným

102

Jiří, mučedník

9, 16, 26, 41

Justina, panna a mučednice

28

Karel Boromejský, biskup

84

Kassius, mučedník

44

Kateřina, panna a mučednice

16, 27, 30

Kilian, biskup a mučedník

46

Klára, panna

38

Klement, biskup (primus Metensis)  

33, 96

Konstancie, panna a mučednice

75

Kosma, mučedník

127

Kryštof, mučedník

41, 115

Lazar

34, 35

Leopold

103

Ludmila, mučednice

8, 12, 32, 53, 62, 71, 104, 145

Lukáš, evangelista

34, 118, 122

Marek, evangelista

24, 67, 119, 122, 134, 150

Marie Magdalena

35, 38

Markéta, panna a mučednice

27, 111, 131

Marta

35

Martin, biskup

113

Matěj, apoštol

31, 67, 87, 94

Matouš, apoštol a evangelista

31, 122

Mikuláš, biskup

6, 38, 110

Mojžíš

125

Nazarius, mučedník

16

Nikasius, biskup a mučedník

21

Norbert, biskup

62, 71, 86, 89

Ondřej, apoštol

34, 52, 90

Otmar, opat

150

Paulína, mučednice

56, 104

Pavel, apoštol  

39 (?)

Pět bratří (některý z nich)

25

Pět bratří (pět kostí)

54, 139

Petr, apoštol

39, 67, 94, 99, 131

Primus, mučedník

137

Prokop, opat

92, 101

Quintin, mučedník

41

Rainold (Reginald)

93

Remigius, biskup

21

Scholastika, panna

51

Sixtus

16

Stanislav, biskup a mučedník  

16, 41

Šebestián, mučedník

29, 64

Štěpán, král

5

Štěpán, mučedník

65, 67

Tomáš, apoštol

34, 39, 94

Urban, papež

66

Václav, mučedník

17, 22, 25, 41, 53, 55, 62, 67, 68, 69, 71, 72, 90, 92, 107, 142, 143, 144

Vavřinec, mučedník

32, 78, 114

Viktorin, mučedník

57

Vincenc, mučedník

32

Vincencie

83

Vít, mučedník

25, 49, 53, 62, 67, 71, 124, 150

Vojtěch, biskup a mučedník

3, 18, 25, 53, 62, 71, 124, 146

Voršila, panna a mučednice

123

Wolfgang, biskup

73, 113

Zikmund, mučedník

13, 25, 41, 53, 62, 71

Žofie, panna a mučednice

115

10.000 vojáků, muč. (někteří z nich)

67, 92, 133

dosud neidentifikovaná jména v relikviářích

2, 11, 15, 21, 34, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 67, 82, 88, 91, 105, 108, 115, 130, 132, 135, 136, 141, 148, 149, 151, 155

Dřevo z Kristova kříže;

a další předměty připomínající jeho umučení a události z jeho života

14, 19, 23, 53, 59, 60, 67, 71, 91;

10, 20, 58, 77, 80, 81, 85, 94, 126, 131, 150, 153

předměty připomínající Pannu Marii

7, 43, 90, 95, 98, 115, 120, 129, 152