Kromě relikviářů uložených v Ostatkové kapli a ve Svatovítském pokladu uchovávají se ostatky svatých ještě na dalších místech v prostoru pražské katedrály. Vedle drobných ostatků vložených do oltářů jsou to relikviáře nacházející se na hlavním oltáři a v ostatních kaplích, relikviáře uložené ve staré knihovně pod věží a ostatky svatých vložené do kanovnických odznaků.


Domečkové relikviáře na hlavním oltáři

Relikviáře uložené ve staré knihovně pod věží

Kanovnické odznaky