Edice pramenů k českým dějinám do roku 1648.

Přehledné uspořádání informací o edicích pramenů k českým dějinám do roku 1648, přístupné na internetu ve formátu PDF v publikaci „Dokumenty k dějinám českého středověku a raného novověku II.“ (str. 196-226).

Online-Tutorien zu den Historischen Hilfswissenschaften  -  Autor und virtuelle Mitarbeiter begrüßen Sie zum Tutorium "Historische Hilfswissenschaften" bildet eine Ergänzung zur Vorlesung "Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften" und informiert Sie über die 14 wichtigsten Arbeitsfelder des Faches. Für jedes Arbeitsfeld finden Sie (auf einer oder mehreren Seiten) die wichtigsten Definitionen, grundlegende Tatsachen und einige Beispiele.

Posvátná místa království českého  -  Dr. Antonín Podlaha

Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Ilustrovaný církevní místopis se stručnými popisy sakrálních staveb a jejich vnitřního zařízení z počátku 20. století členěný na několik částí podle vikariátů Pražské arcidiecéze. Lokality jsou v rámci vikariátu řazeny abecedně, svazek je vybaven rejstříkem míst a osob – celkem zpracováno sedm svazků.

Posvátná místa královského hlavního města Prahy  -  František Ekert 
První svazek místopisu pražských katolických církevních památek z roku 1883 zahrnuje popis a historii objektů na Hradčanech, Malé Straně a Starém Městě.

Czech Medieval Sources online  -  Portál Czech medieval sources on-line zveřejňuje významné edice k českým středověkým dějinám. V současné chvíli je takto dostupných 409 svazků a měsíčně přibývá kolem šesti svazků.

 Clavis Monumentorum Litterarum  -  CML je dlouhodobý vědecký projekt, řešený na půdě Ústavu pro klasická studia AV ČR v rámci Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního dědictví v českých zemích do r. 1800 ve spolupráci s dalšími institucemi a jednotlivci.