Historické a životopisné informace uváděné v Denní modlitbě církve na začátku před vlastním liturgickým textem o svatých.

ABC svatých - s odkazy na další české i zahraniční www

Hagiography Circle - tato webová stránka je výsledkem mnohaletého výzkumu a spolupráce členů Hagiography Circle s Kongregací pro svatořečení a navrhovateli blahořečení a svatořečení.

Několik on-line informací o něm, o jeho aktivitách na www stránkách
a obrazové vzpomínky na některá osobní setkání s ním.

Pojednání o životě, působení a smrti sv. Lukáše, přenesení jeho ostatků z Théb přes Konstantinopol do Padovy a Prahy, o dalších ostatcích připisovaných sv. Lukášovi a o sounáležitosti pražské lebky a padovského skeletu.