Czech Medieval Sources online  -  Portál Czech medieval sources on-line zveřejňuje významné edice k českým středověkým dějinám. V současné chvíli je takto dostupných 409 svazků a měsíčně přibývá kolem šesti svazků.

 Clavis Monumentorum Litterarum  -  CML je dlouhodobý vědecký projekt, řešený na půdě Ústavu pro klasická studia AV ČR v rámci Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního dědictví v českých zemích do r. 1800 ve spolupráci s dalšími institucemi a jednotlivci.

 Manuscriptorium  -  Projekt Manuscriptorium vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Tyto historické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitálních knihovnách po celém webu, jsou nyní dostupné v jednotném rozhraní jedné digitální knihovny. Služba poskytuje snadný přístup k více než 5 milionům digitálních obrazů.

 Documenta Catholica Omnia  -  Omnium Paparum, Conciliorum, Ss Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiae qui ab Aevo Apostolico ad usque Benedicti XVI Tempora Floruerunt.

 Archiv Pražského hradu - fondy a sbírky  -  Badatelům přístupné fondy a sbírky Archivu Pražského hradu

 World digital library -  světová digitální knihovna na WWW Kongresové knihovny USA - globální partnerství kulturních pokladů