První svazek „Soupisu památek historických a uměleckých v království Českém“ byl vydán tiskem v roce 1897, další vycházely postupně až do roku 1937. Zpočátku bylo na titulním listu uváděno, že tato edice zahrnuje památky od pravěku do počátku, později pak až do polovice XIX. století. Svazky vydané do roku 1913 jsou dnes přístupné online, digitální zpracování ostatních dosud nebylo zveřejněno. Řada z nich vyšla také německy.