Edice pramenů k českým dějinám do roku 1648.

Přehledné uspořádání informací o edicích pramenů k českým dějinám do roku 1648, přístupné na internetu ve formátu PDF v publikaci „Dokumenty k dějinám českého středověku a raného novověku II.“ (str. 196-226).

Velmi praktický je zde abecedně uspořádaný Obsah jednotlivých edic pramenů do roku 1648 (řazeno abecedně, u německých edic podle prvního slova, ne členu):

A/ Základní edice - str. 205-224.

B/ Některé z edic menšího rozsahu vztahujících se ke kratšímu časovému období (výběrově) - str. 224-226.

Viz též zobrazení ve formátu DOC:   http://www.google.cz/search?sourceid=navclient&aq=&oq=&hl=cs&ie=UTF-8&rlz=1T4ADSA_csCZ390CZ391&q=pojedn%c3%a1n%c3%ad+o+edic%c3%adch+pramen%c5%af+k+%c4%8desk%c3%bdm+d%c4%9bjin%c3%a1m+do+roku+1648&gs_l=hp..5.41l21.0.0.0.7323...........0.