Úvodní text o studiu teologie v Praze, připravený profesorem církevních dějin ThDr. Jaroslavem Kadlecem pro Seznam přednášek KTF UK na rok 2001-2002, vhodně rozšiřuje pohled na historický vývoj školství v Čechách a neměl by zde zůstat bez povšimnutí:

Jednou z významných činností svatovítské kapituly bylo už od počátku založení a vedení pražské katedrální školy. Studium na této škole dosáhlo časem takové úrovně, že mohlo plynule přejít ve studium univerzitní. Po propojení tohoto studia do nově založené Karlovy univerzity pokračovalo školní vzdělávání při pražské katedrále na středoškolské úrovni.

Budova Starého proboštství, původně sídlo pražského biskupa, dnes čp. 48 1, na třetím nádvoří Pražského hradu, stojí na vrcholu západního okraje skalního hřbetu, který stoupá od dnešního Klárova až sem. Je to nejstarší kamenný objekt určený k bydlení nejen v Praze, ale i v Čechách. Jeho základy pocházejí z 1. poloviny 11. století.