První svazek „Soupisu památek historických a uměleckých v království Českém“ byl vydán tiskem v roce 1897, další vycházely postupně až do roku 1937. Zpočátku bylo na titulním listu uváděno, že tato edice zahrnuje památky od pravěku do počátku, později pak až do polovice XIX. století. Svazky vydané do roku 1913 jsou dnes přístupné online, digitální zpracování ostatních dosud nebylo zveřejněno. Řada z nich vyšla také německy. 

 

Přehled dílů přístupných online:

 Z e m ě   Č e s k á

 Královské hlavní město Praha: Hradčany

1.    Metropolitní chrám sv. Víta   

       1906 – Antonín Podlaha, Kamil Hilbert

2.1. Poklad svatovítský a Knihovna kapitulní – 1. Poklad svatovítský

       1903 – Eduard Šittler, Antonín Podlaha

2.2. Poklad svatovítský a Knihovna kapitulní – 2. Knihovna kapitulní

       1903 – Antonín Podlaha

3.    Korunovační klenoty království Českého

       1912 – Karel Chytil, Antonín Podlaha, Karel Vrba

Venkovské okresy

01.Politický okres kolínský

1897 – Karel Boromejský Mádl

02. Politický okres lounský

1897 – Bohumil Matějka

03. Politický okres sedlčanský

1898 – Antonín Podlaha, Eduard Šittler

04. Politický okres roudnický – I. díl, okres

1898 – Bohumil Matějka

05. Politický okres milevský

1898 – Antonín Podlaha, Eduard Šittler

06. Politický okres mělnický

1899 – Antonín Podlaha

07. Politický okres klatovský

1899 – Ferdinand Vaněk, Karel Hostaš, František Adolf Borovský

08. Politický okres česko-budějovický – I. díl, okres

1900 – Josef Braniš

09. Politický okres rokycanský

1900 – Antonín Podlaha

10. Politický okres třeboňský

1900 – František Mareš, Jan Sedláček

11. Politický okres chrudimský

1900 – Karel Chytil

12. Politický okres sušický

1900 – Karel Hostaš, Ferdinand Vaněk

13. Politický okres příbramský

1901 – Antonín Podlaha

14. Politický okres jindřicho-hradecký

1901 – Josef Novák

15. Politický okres karlínský

1901 Antonín Podlaha, Eduard Šittler

16. Politický okres vysokomýtský

1902 – Zdeněk Wirth

17. Politický okres domažlický

1902 – Ferdinand Vaněk, Karel Hostaš

18. Politický okres pelhřimovský

1903 – Josef Soukup

19. Politický okres královéhradecký

1904 – Antonín Cechner

20. Politický okres slanský

1904 – Ferdinand Velc

21. Politický okres mladoboleslavský

1905 – František Bareš

22. Politický okres poličský

1906 – Zdeněk Wirth

23. Politický okres chotěbořský

1906 – Zdeněk Wirth

24. Politický okres českobrodský

1907 – Antonín Podlaha

25. Politický okres přeštický

1907 – Karel Hostaš, Ferdinand Vaněk

26. Politický okres kladenský

1907 – Zdeněk Wirth

27. Politický okres roudnický – 2. díl, zámek

1907 – Max Dvořák, Bohumil Matějka

28. Politický okres vinohradský

1908 – Antonín Podlaha

29. Politický okres litomyšlský

1908 – Bohumil Matějka, Josef Štěpánek, Zdeněk Wirth

30. Politický okres stříbrský

1908 – Jaroslav Kramper, Zdeněk Wirth

31. Politický okres novopacký

1909 – Antonín Cechner

32. Politický okres turnovský

1909 – Josef Vítězslav Šimák

33. Politický okres písecký

1910 – Josef Soukup

34. Politický okres náchodský

1910 – Zdeněk Wirth, František Machát

35. Politický okres benešovský

1911 – Antonín Podlaha

36. Politický okres rakovnický – 1. díl, hrad Křivoklát

1911 – Antonín Cechner

37. Politický okres kralovický

1912 – Antonín Podlaha

38. Politický okres prachatický

1913 – František Mareš, Jan Sedláček

39. Politický okres rakovnický – 2. díl, okres

1913 – Antonín Cechner

40. Politický okres jáchymovský

1913 – Richard Schmidt

 

 Dosud nepřístupné online:

 41. Politický okres krumlovský – 1. díl, okres

1918 – František Mareš, Jan Sedláček

42. Politický okres kaplický

1921 – Antonín Cechner

43. Politický okres loketský

1927 – Anton Gnirs

44. Politický okres čáslavský

1929 – Alžběta Birnbaumová, Libuše Jansová

45. Politický okres broumovský

1930 – Antonín Cechner

46. Politický okres mnichovohradišťský – 1. díl, okres

1930 – Josef Vítězslav Šimák

47. Politický okres lanškrounský

1935 – Josef Cibulka, Jan Sokol

48. Politický okres královédvorský

1937 – Emanuel Poche

49. Politický okres plzeňský – 1. díl, město Plzeň

připraveno k tisku, nevyšlo – Kamil Hilbert, Ladislav Lábek, Zdeněk Wirth

50. Politický okres tepelský a mariánskolázeňský

1932 – Anton Gnirs

51. Politický okres liberecký

1934 – Karl Friedrich Kühn

 

Soupis památek československého lidu

1.    Lid na Hlinecku

1900 – Karel Václav Adámek

Edice nedokončeného soupisu uměleckých památek politického okresu pardubicko-holicko-přeloučského. Václav Karel Vendl. Příprava vydání Jana Marešová. Praha : Artefactum, 2007. 235 s. (Fontes historiae artium; sv. XIII.)

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu ledečském. Josef Soukup, Jan Valchář. Příprava vydání Jan Sommer, Kristina Uhlíková. Praha : Artefactum, 2010. 239 s. (Fontes historiae artium; sv. XIV.)