Česká archivní společnost  -  s odkazy na všechny registrované archivy v ČR a evropské národní archivy; vyhledávání v archivech - Archivní fondy a sbírky v ČR; Katalog pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků v archivech ČR 

Manuscriptorium   -   Evropská digitální knihovna rukopisů. Projekt Manuscriptorium vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Tyto historické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitálních knihovnách po celém webu, jsou nyní dostupné v jednotném rozhraní jedné digitální knihovny. Služba poskytuje snadný přístup k více než 5 milionům digitálních obrazů. 

Monasterium  -  Monasterium.net zdarma zpřístupňuje velký počet historických dokumentů formou digitálních faksimilií. 

Pius-Stiftung für Papsturkundenforschung  -  Die Urkunden der päpstlichen Kanzlei waren zentrale Repräsentanten der päpstlichen Autorität, die Schriftentwicklung und Kanzleibräuche zahlreicher europäischer Regionen nachhaltig beeinflußten. Aufgrund ihrer einzigartigen quantitativen wie qualitativen Bedeutung avancierten sie zu einem Leitmedium mittelalterlicher Kommunikation. 

Regesta Imperii  -  VIII. Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 1346–1378. 1. Böhmer, J. F., Regesta Imperii VIII. Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 1346–1378, bearb. von Huber, Alfons - Nachdruck der Ausg. Innsbruck (1877) – Hildesheim (1968).* 2. Böhmer, J. F., Additamentum Primum ad Regesta Imperii VIII. Erstes Ergänzungsheft zu den Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 1346-1378, bearb. von Huber, Alfons. Innsbruck 1889.  (IX:) Wenzel 1376/78-1400/1419 (in Vorbereitung) 

Archiv Pražského hradu - fondy a sbírky  -  Badatelům přístupné fondy a sbírky Archivu Pražského hradu. 

WebArchiv  -  je digitální archiv „českých“ webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování. Ochranu a uchování těchto dokumentů zajišťuje od roku 2000 Národní knihovna ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity.