Centrum medievalistických studií  -  Portál Czech medieval sources on-line zveřejňuje významné edice k českým středověkým dějinám. V současné chvíli je takto dostupných 409 svazků a měsíčně přibývá kolem šesti svazků.
 
Register Digitalizace.cz  - evidence digitalizovaných dokumentů a sledování procesu zpracování. Záměrem výchozího projektu bylo vytvořit národní registr digitalizovaných dokumentů, který by sloužil k řízení digitalizačního workflow jednotlivých institucí, zamezil duplicitě zpracování a umožnil sdílení výsledků digitalizace.

Národní digitální knihovna  -  JIB-jednotná informační brána.

Centrální katolická knihovna -  s odkazy na další zdroje informací.

Digitální knihovna ÚK FF MU   -  Digitální knihovna Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Časopis katolického duchovenstva (1828-1948)

Časopis pro katolické duchovenstvo – 1828-1852
Po dobu následujících 7 roků (1853-1859) časopis nevycházel.
Časopis katolického duchovenstva – 1860-1948 (vydávání skončilo č. 6)

Catechismus acclesiae catolicae. 

Enchiridion SymbolorumDenzinger

– kompletní latinské texty (řecké texty na začátku vynechány)

Latinské Vulgáty (4. století,1592,1969,1979,1986), řecká Septuaginta a novozákonní řecký text (ed. Nestle.Aland, 27. Auflage), Biblia Hebraica Stuttgartensia, The Peshita Aramaic New Testament Bible (též s anglickým překladem mezi řádky). Současné překlady italsky, německy, anglicky, francouzsky, španělsky a portugalsky.