Latinské Vulgáty (4. století,1592,1969,1979,1986), řecká Septuaginta a novozákonní řecký text (ed. Nestle.Aland, 27. Auflage), Biblia Hebraica Stuttgartensia, The Peshita Aramaic New Testament Bible (též s anglickým překladem mezi řádky). Současné překlady italsky, německy, anglicky, francouzsky, španělsky a portugalsky.

Latinsky:

Nova Vulgata, 1979                  

Vulgata [Clementina], 1592

Porovnání latinského znění – Vulgata (1592) a Nova Vulgata (1986)

Biblia Sacra Vulgata, 4. století

Řecky: 

Septuaginta (LXX)

Novum Testamentum Graece (ed. Nestle-Aland), 27. Auflage

Hebrejsky:

Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS)

Aramejsky – Nový zákon:

The Peshita Aramaic New Testament Bible.

The Peshitta Aramaic English Interlinear New Testament.

Současné překlady biblických textů:

Latinsky - Nova Vulgata + Vulgata (Stuttgart 1969)

Italsky - CEI(1974)

Německy - Einheits Übersetzung der Heiligen Sc

Anglicky - Revised Standard Version (1966)

Francouzsky - La Sainte Bible (Crampon 1904)

Španělsky - Biblia del Pueblo di Dio (BPD)

Portugalsky - Bíblia Sagrada Ave-Maria (1957)