Časopis katolického duchovenstva (1828-1948)

Časopis pro katolické duchovenstvo – 1828-1852
Po dobu následujících 7 roků (1853-1859) časopis nevycházel.
Časopis katolického duchovenstva – 1860-1948 (vydávání skončilo č. 6)

Cyril

Časopis pro katolickou hudbu posvátnou (1828 až č. 6/1879 - Cecilie;
od č. 7/187 - Cyrill a od č. 9/1918 do 1929 - Cyril).
Časopis pro katolickou hudbu posvátnou a liturgii (1930-1948 - Cyril).

Via – časopis pro teologii (1968-1970)

Scriptum - význačné tituly českých exilových a samizdatových periodik

Nový život (1949-2001), Studie (1958-1990 neúplné), Vinculum (1951-2000), Informace o církvi (1980-1990), Teologické texty (od č. 1/1980 do č. 17/1989), ...

Katolický týdeník - od roku 2004

Světozor
Světozor I (1834,1-44; 1835,45-52)
Nejlacinější spis obrázkový k rozšíření užitečných známostí pro Čechy, Moravany a Slováky.

Světozor II (1867-1899)
Obrázkový týdenník.

Nový život - měsíčník pro umění, vzdělání a zábavu (1896-1907)  -  vyd. Karel Dostál-Lutinov 

Libri prohibiti - exilové monografie

Kramerius - digitální knihovna NK ČR 
více než 8 milionů naskenovaných stran plných textů periodik a monografií
Periodika – od roku 1890, Monografieod roku 1880

 

Památky archeologické – digitalizované texty
Jednotlivá vydání (zpravidla čtvrtletní) byla řazena do dílů, přičemž každý díl zahrnuje jeden až tři ročníky.

Památky archeologické - vyhledávání v bibliografii článků   - http://www.arup.cas.cz/pa/cs/articles/search