Centrum medievalistických studií  -  Portál Czech medieval sources on-line zveřejňuje významné edice k českým středověkým dějinám. V současné chvíli je takto dostupných 409 svazků a měsíčně přibývá kolem šesti svazků.
 
Register Digitalizace.cz  - evidence digitalizovaných dokumentů a sledování procesu zpracování. Záměrem výchozího projektu bylo vytvořit národní registr digitalizovaných dokumentů, který by sloužil k řízení digitalizačního workflow jednotlivých institucí, zamezil duplicitě zpracování a umožnil sdílení výsledků digitalizace.
 
Poklad svatovítský a Knihovna kapitulní - 2. Knihovna kapitulní  - Ilustrovaný soupis iluminovaných a umělecky upravených rukopisů, tisků a vazeb z fondu knihovny Svatovítské kapituly. Popis 184 položek z fondu rukopisného a archivního oddělení a oddělení tisků. 340 vyobrazení v textu. 5 obrazových příloh. Rejstřík. Dr. Antonín Podlaha, 1903. 
 
Bibliothek der Kirchenväter  -  od roku 2003 projekt „Bibliothek der Kirchenväter im Internet“ přináší německý překlad vybraných spisů z patristické literatury.
 
Biblioteca della Congregazione per il Clero  - on-line přístup k dokumentům, knihám, výkladovým slovníkům, komentářům, …  – italsky, francouzsky, anglicky, portugalsky, španělsky a německy.
 
 
Knihovna latinských autorů  -  latinští klasikové i novější latinsky píšící autoři.
 
Corpus Iuris Civilis  -  latinské texty římského práva.
 
Labyrinth Project  -  zpřístupnění velkého počtu digitalizovaných materiálů různých knihoven.
 
Manuscripta mediaevalia -  derzeit mehr als 75.000 Dokumente zu abendländischen Handschriften hauptsächlich in deutschen Bibliotheken.