Národní digitální knihovna  -  JIB-jednotná informační brána.

Centrální katolická knihovna -  s odkazy na další zdroje informací.

Digitální knihovna ÚK FF MU   -  Digitální knihovna Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Vědecká knihovna v Olomouci  -  volný přístup k digitalizovanému obsahu 83 rukopisů a prvotisků, 7 starých tisků a 3 map. Digitalizované dokumenty pochází z časového rozmezí 11. až 17. století. 

Libri prohibiti- exilová a samizdatová literatura.

Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek Köln  -  die DDB ist damit weltweit die erste Bibliothek, die ihre mittelalterlichen Handschriftenbestände komplett digitalisieren lässt und als "Digitale Bibliothek" der Öffentlichkeit zugänglich macht.

Codices Electronici Ecclesiae Coloniensis  -  Die Definition des Begriffes "mittelalterlicher Kodex" folgt in diesem Projekt in erster Linie dem Handschriftenzensus Rheinland.

Elektronische Bibliothek der EAB Paderborn -  Die Erzbischöfliche Akademische Bibliothek Paderborn. 

L'Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche (Urbe) -  L'Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche (Urbe) nasce nel 1991 ed é oggi costituita da 16 Istituzioni accademiche romane (7 Università pontificie, 1 Ateneo, 6 Istituti, 2 Facoltà) e il Centro Pro Unione. Scopo dell'Associazione Urbe é dar vita alla Rete Urbe per la gestione informatica del patrimonio librario delle rispettive biblioteche. La Rete é stata inaugurata nel Maggio 1994.

Europeana  -  Europeana umožňuje lidem objevovat digitální zdroje v evropských muzeích, knihovnách, archivech a audiovizuálních sbírkách. Podporuje objevování a propojování v multilinguálním prostoru, ve kterém je možno nechat se inspirovat a sdílet bohatost a rozmanitost evropského kulturního a vědeckého dědictví.

Library of Congress Online katalog  -  nová verze vyhledávání v Kongresové knihovně USA.

World digital library  - světová digitální knihovna na WWW Kongresové knihovny USA - globální partnerství kulturních pokladů.