Knihovna pražské metropolitní kapituly patří k nejstarším historickým knihovnám v České republice. Nejedná se o běžnou knihovnu, ale o historický knižní fond určený pro odborné studium kvalifikovaných badatelů.

 Knihovna pražské metropolitní kapituly je rozdělena na tato oddělení:

a) Historický archiv                                    b) Sbírku starých hudebnin
c) Rukopisné kodexy                                  d) Prvotisky
e) Knihy vydané tiskem po roce 1500          f) Novější archiválie, registraturu
g) Sbírku dosud při bohoslužbách užívaných hudebnin