Přehled kaplí

  

 

1. Kaple křestní 11. Kaple Ostatková
2. Kaple Božího hrobu 12. Kaple Navštívení Panny Marie
3. Kaple Thunovská 13. Kaple svatého Jana Křtitele
4. Kaple pod velkou věží 14. Kaple svatého Vojtěcha
5. Kaple svatého Václava 15. Kaple svaté Anny
6. Kaple svatého Ondřeje 16. Kaple svatého Zikmunda
7. Kaple svatého Kříže 17. Kaple chórová
8. Kaple pod královskou oratoří 18. Kaple s novou hrobkou biskupů
9. Kaple svaté Marie Magdalény 19. Kaple Swarzenberská
10. Kaple svatého Jana Nepomuckého 20. Kaple svaté Anežky