Santa Sede  -  Centrální vatikánské www - italsky, německy, anglicky, francouzsky, španělsky, portugalsky, čínsky, latinsky. 

News.va  -  Oficiální vatikánské zpravodajství - anglicky, španělsky, francouzsky, italsky, portugalsky.

Congregazioni.  Tribunali.  Pontifici Consigli. Altri Organismi.  Altre Commissioni a Comitati.  Istituzioni Collegate con la Santa Sede.  Stato della Città del Vaticano.  Accademie Pontificie.  Istitutioni di Studi.  Sezioni del sito ufficiale.  Fondazioni.  Altro.  Delegazioni Pontificie.  

Papežské dokumenty vydané od roku 1902 až do současnosti: Encykliky, Apoštolské konstituce, Apoštolské adhortace, Apoštolské listy, Motu propria, Dopisy, …

Kompletní český a latinský text všech dokumentů vyhlášených na Druhém vatikánském sněmu.

Kompletní latinský text Kodexu kanonického práva, vydaného v roce 1983; Variationes z r. 2015 a 2016; předchozího Kodexu kanonického práva, vydaného v roce 1917; souhrnné vydání všech dokumentů kanonického práva - Corpus iuris Canonici - s poznámkami a vysvětlivkami, jejichž autorem je P. Lancelloti (1773).