Kompletní český a latinský text všech dokumentů vyhlášených na Druhém vatikánském sněmu.

Druhý vatikánský koncil

Konstituce:

Prohlášení:

Dekrety:

 

Concilium vaticanum II 

Constitutiones:

Declarationes:

Decreta: