Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv  -  plné znění od roku 1945. K 1. lednu 2014 budou spuštěny systémy e-Sbírka a e‑Legislativa.

Internetová encyklopedie humanitních oborů - iEncyklopedie.cz .  Průvodce světem náboženství a příbuzných humanitních oborů. 

Český statistický úřad: Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování (1971-2015); sňatky, rozvody a potraty za roky 1991 až 2015; apod. 

Katolická církev v České republice -  internetové stránky provozované Českou biskupskoui konferencí: církev.cz.

Adresář českého katolického internetu - informace o katolických webových stránkách na adrese Ambit.simeon.cz. - jsou řazeny do různých tematických rubrik, aby se tak zájemcům usnadnilo jejich vyhledávání.

Dokumenty České biskupské konference – vydané tiskem

Acta ČBK obsahují souhrn dokumentů různého charakteru včetně papežských poselství.

Hnědá řada -obsahuje dokumenty vydávané papežem.

Červená řada - obsahuje dokumenty vydávané vatikánskými dikastérii (tj. papežských kongregací, rad a komisí).

Fialová řada - obsahuje dokumenty vydávané ČBK.

Zelená řada - obsahuje publikace související s papežem Janem Pavlem II.

 

Servizi di informazione - Sala Stampa della Santa Sede:

http://www2.fiu.edu/~mirandas/cardinals.htm - informace o historickém vývoji, dokumentech a událostech, týkajících se Sboru kardinálů; katalogy, přehledy statistických údajů, abecedně uspořádaný seznam kardinálů (od roku 494 do současnosti), jejich životopisná data a od roku 1846 také jejich portréty – sestavil a pro zveřejnění na internetu uspořádal kubánský historik Salvador Miranda.

Uspořádal též webové stránky o historii římskomkatolické církve na Kubě -