Santa Sede  -  Centrální vatikánské www - italsky, německy, anglicky, francouzsky, španělsky, portugalsky, čínsky, latinsky. 

News.va  -  Oficiální vatikánské zpravodajství - anglicky, španělsky, francouzsky, italsky, portugalsky.

Vatican Information Servis -  Zpravodajství vatikánské informační služby - Sala stampa della Santa Sede. Archiv obsahující všechny zprávy od roku 1998 - italsky, anglicky, francouzsky, španělsky. 

Česká sekce Vatikánského rozhlasu - Český pořad je vysílán každý večer v 19.30 a reprízu je možné slyšet následující den ráno v 5.10. České pořady vysílá každý den také Radio Proglas. Ve všední dny ve 20:45 a pak druhý den v 8:45 (reprízu pořadu z předcházejícího dne). V sobotu a v neděli pak ve 20:15 a v 7:00. Denně v 7:30 je vysílána mše svatá v latinském jazyce se čteními v evropských jazycích.

Servizi d’informazione -  SALA STAMPA;   NEWS.VA;   L'OSSERVATORE ROMANO;   VATICAN INFORMATION SERVICE;   RADIO VATICANA;   CENTRO TELEVISIVO VATICANO;   ACCREDITAMENTO;   ARCHIVIO FOTOGRAFICO.

Acta Sanctae Sedis - oficielní dokumenty Apoštolského stolce od roku 1865 do roku 1908, vol. 1 - 41 (1865 - 1908);
Acta Apostolicae Sedis - oficielní dokumenty Apoštolského stolce od roku 1909 - … , vol. 1 - … (1909 - … );
Atti e documenti della Santa Sede relativi al periodo della II Guerra Mondiale - akta a dokumenty Apoštolského stolce týkající se 2. světové války, vol. 1 – 11 (1939-1945) - uveřejněno v jazyku originálu - ed. LEV (1970-1981).

Congregazione per il Clero  -  Internetové stránky Kongregace pro klérus; obsahují mnoho textů z různých oblastí – italsky, anglicky, německy, francouzsky, španělsky, portugalsky. 

http://www.youtube.com/user/vaticanit?feature=watch

http://www.youtube.com/user/CaeremonialeRomanvm  -  http://www.youtube.com/user/PapalMusic -

http://www.youtube.com/watch?v=o9Pv-UuGUDM  -  http://www.youtube.com/user/maycongordo -

http://www.youtube.com/watch?v=xTVtmdrq0jY&list=UUp81Ti652IyHUrCXiB0fjvg