Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv  -  plné znění od roku 1945. K 1. lednu 2014 budou spuštěny systémy e-Sbírka a e‑Legislativa.

Portál veřejné správy ČR  -  Poskytuje důležité informace důležité pro komunikaci s veřejnou správou, nabízí všechny platné právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů, a to vždy v aktuálním znění, nebo ve znění všech změn (novel) účinných právě v aktuální den; zároveň umožňuje vyhledávat ve věstnících krajů.

N-Lex  -  přístup k právu členských států; vyhledávání přímo v databázích jednotlivých států EU.

EUR-Lex  -  přístup k právu Evropské unie.

Evropská unie  -  Tato internetová stránka vám poskytuje: základní informace o tom, jak EU pracuje; nejnovější zprávy a události z EU; odkazy na informace o EU na internetových stránkách institucí a orgánů EU.