Servizi di informazione - Sala Stampa della Santa Sede:

http://www2.fiu.edu/~mirandas/cardinals.htm - informace o historickém vývoji, dokumentech a událostech, týkajících se Sboru kardinálů; katalogy, přehledy statistických údajů, abecedně uspořádaný seznam kardinálů (od roku 494 do současnosti), jejich životopisná data a od roku 1846 také jejich portréty – sestavil a pro zveřejnění na internetu uspořádal kubánský historik Salvador Miranda.

Uspořádal též webové stránky o historii římskomkatolické církve na Kubě -