ABC svatých - s odkazy na další české i zahraniční www

Hagiography Circle - tato webová stránka je výsledkem mnohaletého výzkumu a spolupráce členů Hagiography Circle s Kongregací pro svatořečení a navrhovateli blahořečení a svatořečení.

Prameny životopisů svatých - dostupné online anglicky na www Fordham University, jezuitské univerzity v New Yorku

Acta Sanctorum - Societé des Bollandistes - Historické dokumenty o svatých uspořádané v kalendářovém pořadí – od ledna do začátku listopadu. Vycházely postupně v letech 1643 až 1925.

Santi, beati e testimoni - Enciclopedia dei Santi - Tenendo conto che questo sito è diretto soprattutto al pubblico italiano si è proceduto fin dove era possibile ad italianizzare i nomi stranieri antichi e moderni.

Indice dei Martiri - Martiri Antichi e Moderni - Martyrologio. grupi dei Martiri.

Saints.SQPN - encyklopedie svatých - anglicky, francouzsky, německy, italsky, portugalsky, rusky. španělsky

Ökumenisches Heiligenlexikon - Heilige, Namenstage, Gedenktage, Patrone - Ökumenisches Heiligenlexikon. Lexikon der Heiligen, Seligen und Verehrten der katholischen, orthodoxen und protestantischen Kirchen.