Ve vydavatelství CLV (Centro Liturgico Vincenziano)
Edizioni liturgiche, Via Pompeo Magno, 21 – 00192 Roma:
 

Liturgické instituty a periodika s liturgickou tématikou
- italsky, německy, francouzsky, španělsky a anglicky.

V době, kdy u nás nebylo možno ustavit plnoprávnou biskupskou konferenci, obdržel biskup František Tomášek brzy po roce 1970, tehdy ještě jako administrátor pražské arcidiecéze, plné pravomoci náležející předsedovi biskupské konference a v oblasti zavádění liturgické obnovy byla jeho pracovním a výkonným orgánem Česká liturgická komise a její Sekretariát. 
Když pak po dvaceti letech v souvislosti se vznikem biskupské konference byla činnost České liturgické komise ukončena, došlo po poradě s proboštem metropolitní kapituly biskupem Janem Lebedou a s pražským arcibiskupem kardinálem Františkem Tomáškem k rozhodnutí založit při pražské metropolitní kapitule Liturgický institut.