Velká písmena na konci řádků označují, kdo může vést příslušný obřad žehnání.

B – biskup: Biskup může předsedat slavení kteréhokoli obřadu žehnání. Ta žehnání, u kterých je zde uveden, přísluší ovšem z povahy věci diecéznímu biskupovi, ten ale může, uzná-li to za potřebné, svěřit tento úkol některému knězi; pouze žehnání biskupské katedry mohl by svěřit jenom některému biskupovi.
K – kněz: Slaví-li se obřad žehnání ve spojení se mší, je to vždy kněz, kdo tento obřad vede; ani jáhen, ani laik ho v takovém případě nemohou zastoupit. Také při žehnání mimo mši, je-li kněz přítomen, má to být on, kdo slavení předsedá.
J – jáhen: Při slavení obřadu žehnání mimo mši, kdy je na druhém místě uveden jáhen, přísluší v nepřítomnosti kněze úloha předsedajícího jemu. 
L – laik: Obřady žehnání, u kterých je jako třetí v pořadí uveden laik, může vést on, není-li přítomen ani kněz, ani jáhen. Pokud by šlo o slavení s veřejnou účastí, potřebuje ovšem pověření od místního ordináře.
Hlavní rozdíly v obřadu, žehná-li laik:
Při pozdravu kněz nebo jáhen vyprošuje Boží pomoc přítomným, a ti odpovídají: I s tebou; laik prosí o Boží pomoc pro sebe i ostatní, a ti odpovídají: Amen.
Při pronášení některých textů, zejména žehnací modlitby, kněz nebo jáhen má ruce rozpjaté nebo vztažené nad lid, a někdy též žehná znamením kříže; laik přitom má vždy ruce sepjaté a nikdy nežehná znamením kříže, při žehnání dětí je může označit křížem na čele.
Při závěrečném požehnání kněz nebo jáhen žehná přítomné znamením kříže; laik užívá jiného textu a spolu s ostatními přitom žehná křížem sám sebe.

 

Abecední přehled

 Adventní věnec – mimo mši: č. 1295-1308;  K, J

Adventní věnec – před nešporami: č. 1283-1292;  K, J

Adventní věnec – ve spojení se mší: č. 1283-1294;  K

Ambon – před začátkem užívání, mimo mši: č. 893-903;  K

Ambon – před začátkem užívání, ve mši: č. 888-892;  K

Archiv – nový nebo výroční žehnání: č. 523-537; K, J

Automobil – jeden: č. 655-658;  K, J, L

Betlém – jeden: č. 1178-1181;  K, J

Betlémské světlo – mimo mši: č. 1320-1331;  K, J

Betlémské světlo – ve mši: č. 1314-1319;  K

Betlémy – obrázky i figurky: č. 1166-1177;  K, J

Biskupská katedra – před začátkem užívání, mimo mši: č. 875-885; B

Biskupská katedra – před začátkem užívání, ve mši: č. 869-874; B

Boží muka – kaplička s obrazem nebo sochou Krista: č. 977-990; B, K

Budova – na začátku stavby: č. 413-427;  K, J

Budovy a zařízení – pro kulturní a sdělovací prostředky: č. 588-601;  K, J

Byt – nový: č. 432-445;  K, J, L

Cestující – před cestou, kratší obřad: č. 402-406;  K, J, L

Cestující – před cestou: č. 387-401;  K, J, L

Ciborium – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1080-1084;  K, J  

Ciborium – před začátkem užívání, ve mši: č. 1074-1079;  K  

Dalmatika – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1080-1084;  K, J  

Dalmatika – před začátkem užívání, ve mši: č. 1074-1079;  K 

Děkování – s prosbou o další pomoc: č. 1230-1244;  K, J, L

Děti – krátká formule: č. 127;  K, J

Děti – kratší obřad: č. 124-126;  K, J, L

Děti – malé před křtem: č. 110-123;  K, J, L

Děti – nemocné: č. 266-269;  K, J, L

Děti – pokřtěné: č. 95-109;  K, J, L

Děti – rodičovské požehnání: č. 133-152;  K, J, L

Dílna – nová nebo výroční žehnání: č. 568-582;  K, J

Dopravní prostředek – jeden: č. 655-658;  K, J, L

Dopravní prostředky a zařízení – jakékoli: č. 638-654;  K, J

Dožínky – po sklizni: č. 753-767;  K, J, L

Drobné náboženské předměty – krátká formule: č. 1182;  K, J

Drobné předměty – náboženské: č. 1166-1177;  K, J

Dům – nový: č. 432-445;  K, J, L

Dům – řeholní, nový: č. 473-489;  K

Dveře kostelní – nové: č. 931-945;  K

Elektrárna – elektrotechnické zařízení: č. 663-677;  K, J, L

Hřbitov – nový: č. 1120-1136;  B, K

Chléb – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1144-1155;  K, J

Chléb – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: č. 1156-1161;  K

Jesle – nebo školka, mimo mši: č. 495-510;  K, J

Kadidlo, křída a voda – mimo mši: č. 1350-1367;  K, J

Kadidlo, křída a voda – ve mši: č. 1338-1349;  K

Kaplička – s obrazem nebo sochou Krista, boží muka: č. 977-990; B, K

Kaplička – s obrazem nebo sochou Panny Marie: č. 991-1004; B, K

Kaplička – s obrazem nebo sochou svatých: č. 1005-1018; B, K

Katecheti – při jejich ustanovení, mimo mši: č. 316-325;  K, J

Katecheti – při jejich ustanovení, ve mši: č. 326-330;  K

Katechizovaní – nebo shromáždění k modlitbě: č. 335-340; K, J, L

Knihovna – nová nebo výroční žehnání: č. 523-537;  K, J

Knihy – s duchovním obsahem, krátká formule: č. 543; K, J

Knihy – s duchovním obsahem: č. 538-542;  K, J

Koledníci – tříkrálová sbírka, mimo mši: č. 1373-1382;  K, J

Koledníci – tříkrálová sbírka, ve mši: č. 1383-1392;  K

Korporály – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1080-1084;  K, J  

Korporály – před začátkem užívání, ve mši: č. 1074-1079;  K  

Kostelní dveře – nové: č. 931-945;  K

Křestní pramen nebo kaple – bez udělování křtu: č.  848-862;  B, K

Křestní pramen nebo kaple – s udělováním křtu: č.  831-847;  B, K

Křída, kadidlo a voda – mimo mši: č. 1350-1367;  K, J

Křída, kadidlo a voda – ve mši: č. 1338-1349;  K

Kříž – pro veřejnou úctu: č. 952-969;  B, K

Křížek – malý, jeden: č. 1178-1181;  K, J

Křížky – malé: č. 1166-1177;  K, J

Křížová cesta – zřizování: č. 1100-1114;  K

Květiny – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1144-1155;  K, J

Květiny – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: č. 1156-1161;  K

Léčebný ústav – nový nebo výroční žehnání: č. 548-563;  K, J

Léčivé byliny – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1144-1155;  K, J

Léčivé byliny – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: č. 1156-1161;  K

Léčivé prameny – výroční žehnání: č. 548-563;  K, J

Letadla – a zařízení letecké dopravy: č. 638-654;  K, J

Letecké dopravní prostředky – a zařízení: č. 638-654;  K, J

Liturgické oděvy – pro kněze a jáhny, mimo mši: č. 1080-1084;  K, J  

Liturgické oděvy – pro kněze a jáhny, ve mši: č. 1074-1079;  K  

Liturgické předměty – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1080-1084;  K, J  

Liturgické předměty – před začátkem užívání, ve mši: č. 1074-1079;  K  

Loďka – jedna: č. 655-658;  K, J, L

Lodní dopravní prostředky – a zařízení: č. 638-654;  K, J

Louky – pole, pastviny: č. 733-749;  K, J, L

Manželé – kratší obřad: č. 88-90;  K, J, L

Manželé – mimo mši: č. 72-87;  K, J, L

Manželé – ve mši při jiných příležitostech: č. 64-71;  K

Manželé – ve mši při výročí svatby: č. 50-63;  K

Mateřská škola – nebo jesle, mimo mši: č. č. 495-510;  K, J

Matka – po porodu, krátká formule: č. 214;  K, J

Matka – po porodu, kratší obřad: č. 211-213;  K, J, L

Matka – po porodu: č. 196-210;  K, J, L

Matka – před porodem, kratší obřad: č. 190-193;  K, J, L

Matka – před porodem: č. 176-189;  K, J, L

Medailka – Panny Marie nebo svatých: č. 1178-1181;  K, J

Medailky – Panny Marie nebo svatých: č. 1166-1177;  K, J

Mešní roucho – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1080-1084;  K, J  

Mešní roucho – před začátkem užívání, ve mši: č. 1074-1079; 

Misionáři – při odchodu do misií, mimo mši: č. 277-295;  B, K

Misionáři – při odchodu do misií, ve mši: č. 296-313;  B, K

Monstrance – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1080-1084;  K, J  

Monstrance – před začátkem užívání, ve mši: č. 1074-1079;  K  

Most – a veřejná prostranství: č. 638-654;  K, J

Náboženské předměty – drobné: č. 1166-1177;  K, J

Náboženské předměty – drobné, krátká formule: č. 1182;  K, J

Náboženský předmět – malý, jeden: č. 1178-1181;  K, J

Náměstí – a veřejná prostranství: č. 638-654;  K, J

Nemocní – děti: č. 266-269;  K, J, L

Nemocní – dospělí: č. 247-265;  K, J, L

Nemocní – krátká formule: č. 273;  K, J

Nemocní – kratší obřad: č. 270-272;  K, J, L

Nemocnice – nová nebo výroční žehnání: č. 548-563;  K, J

Obraz nebo socha Krista – pro veřejnou úctu: č. 977-990;  B, K

Obraz nebo socha Panny Marie – pro veřejnou úctu: č. 991-1004;  B, K

Obraz nebo socha svatých – pro veřejnou úctu: č. 1005-1018;  B, K

Oděvy liturgické – pro kněze a jáhny, mimo mši: č. 1080-1084;  K, J  

Oděvy liturgické – pro kněze a jáhny, ve mši: č. 1074-1079;  K  

Oltářní plátna – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1080-1084;  K, J  

Oltářní plátna – před začátkem užívání, ve mši: č. 1074-1079;  K  

Pamětní deska – připomínající osoby nebo události: č. 602-607;  K, J

Pamětní deska – připomíná světce: č. 602-607;  K, J

Pastviny – pole, louky: č. 733-749;  K, J, L

Pivo – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1144-1155;  K, J

Pivo – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: č. 1156-1161;  K

Plátna oltářní – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1080-1084;  K, J  

Plátna oltářní – před začátkem užívání, ve mši: č. 1074-1079;  K  

Plavidla – a zařízení lodní dopravy: č. 638-654;  K, J

Plavidlo – jedno: č. 655-658;  K, J, L

Pluviál – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1080-1084;  K, J  

Pluviál – před začátkem užívání, ve mši: č. 1074-1079;  K 

Plynárna – plynárenské zařízení: č. 663-677;   K, J, L

Poděkování – s prosbou o další pomoc: č. 1230-1244;  K, J, L

Pokrmy – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1144-1155;  K, J

Pokrmy – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: 1156-1161;  K

Pole – louky, pastviny: č. 733-749;  K, J, L

Poutníci – na začátku pouti: č. 362-372; K, J

Poutníci – před nebo po návratu z pouti: č. 373-383; K, J

Pracovní prostředek – jeden: č. 699-702;  K, J, L

Pracovní prostředky – a výrobní: č. 683-696;  K, J, L

Prapor – nebo znamení či symboly: č. 608-613;  K, J

Prodejna – nová nebo výroční žehnání: č. 568-582;  K, J

Prostředek pracovní – jeden: č. 699-702;  K, J, L

Prostředky a zařízení dopravní – jakékoli: č. 638-654;  K, J

Prostředky letecké dopravy – a zařízení: č. 638-654;  K, J

Prostředky lodní dopravy – a zařízení: č. 638-654;  K, J

Prostředky pracovní – a výrobní: č. 683-696;  K, J, L

První pomoc – sanitka: č. 638-654;  K, J

Prvotiny z úrody – dožínky: č. 753-767;  K, J, L

Před jídlem a po jídle – kratší způsob: č. 803-814;  K, J, L

Před jídlem a po jídle – odpovědi a žehnací modlitba: č. 801-802;  K, J, L

Před jídlem a po jídle – podle liturgické doby: č. 776-800;  K, J, L

Před jídlem a po jídle – s odpověďmi: č. 771-775;  K, J, L

Předmět náboženský – jeden, malý: č. 1178-1181;  K, J

Předměty k podpoře osobní zbožnosti – mimo mši: č. 1144-1155;  K, J

Předměty k podpoře osobní zbožnosti – ve mši: 1156-1161;  K

Předměty náboženské – drobné: č. 1166-1177;  K, J

Předměty náboženské – drobné, krátká formule: č. 1182;  K, J

Přístav – a veřejná prostranství: č. 638-654;  K, J

Pyxida  – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1080-1084;  K, J  

Pyxida  – před začátkem užívání, ve mši: č. 1074-1079;  K  

Rodina – mimo mši: č. 5-21;  K, J, L

Rodina – ve mši: č. 22-26;  K

Rodiny – při výroční návštěvě: č. 34-45;  K

Různé životní situace – různé příležitosti: č. 1249-1273;  K, J, L

Růžence – a podobně užívané předměty: č. 1187-1201;  K, J

Růženec – jeden nebo několik: č. 1202-1206;  K, J

Růženec – krátká formule: č. 1207;  K, J

Rybářské lodě – pracovní prostředky: č. 683-696;  K, J, L

Řeholní dům – nový: č. 473-489;  K

Samohybné stroje – pracovní prostředky: č. 683-696;  K, J, L

Sanitní vůz – záchranka: č. 638-654;  K, J

Sedadlo pro předsedajícího kněze – před začátkem užívání, mimo mši: č. 875-885;  K

Sedadlo pro předsedajícího kněze – před začátkem užívání, ve mši: č. 869-874;  K

Seminář – nový: č. 451-466;  B, K

Silnice – a veřejná prostranství: č. 638-654;  K, J

Služby – v naléhavých potřebách: č. 344-356;  K, J

Snoubenci – v době přípravy na svatbu: č. 157-171;  K, J, L

Socha nebo obraz Krista – pro veřejnou úctu: č. 977-990;  B, K

Socha nebo obraz Panny Marie – pro veřejnou úctu: č. 991-1004;  B, K

Socha nebo obraz svatých – pro veřejnou úctu: č. 1005-1018;  B, K

Staří lidé – krátká formule: č. 242;  K, J

Staří lidé – krátký obřad: č. 237-239; K, J, L

Staří lidé – mimo mši: č. 219-231;  K, J, L

Staří lidé – při podávání svatého přijímání: č. 235-241;  K, J, L

Staří lidé – ve mši: č. 232-234;  K

Svatoblažejské požehnání – mimo mši, pro jednoho: č. 1275;  K, J

Svatoblažejské požehnání – ve mši: č. 1274;  K

Svatostánek – před začátkem užívání: č. 905-914;  K

Svíčky – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1144-1155;  K, J

Svíčky – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: č. 1156-1161;  K

Škapulíř – ke cti Nejsvětější Trojice: č. 1211-1224;  K, J

Škapulíř – ke cti Panny Marie: č. 1211-1224;  K, J

Škapulíř – ke cti tajemství Ježíše Krista: č. 1211-1224;  K, J

Škola – mimo mši: č. 495-510;  K, J

Škola – ve mši: č. 495-510;  K

Štóla – před začátkem užívání, mimo mši: č. 1080-1084;  K, J  

Štóla – před začátkem užívání, ve mši: č. 1074-1079;  K 

Technické zařízení – významné: č. 663-677;  K, J, L

Tělovýchovná zařízení – nebo prostory: č. 618-631;  K, J  

Ulice – a veřejná prostranství: č. 638-654;  K, J

Univerzita – mimo mši: č. 495-510;  K, J

Univerzita – ve mši: č. 495-510;  K

Úřad – nový nebo výroční žehnání: č. 568-582;  K, J

Varhaník – uvedení do služby: č. 1060-1067;  K

Varhany – nové: č. 1042-1054;  B, K

Věci – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1144-1155;  K, J

Věci – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: č. 1156-1161;  K

Věci – před použitím při slavení liturgie, mimo mši: č. 1080-1084;  K, J  

Věci – před použitím při slavení liturgie, ve mši: č. 1074-1079;  K  

Věci – vzniklé činností člověka: č. 1249-1273;  K, J, L

Veřejná prostranství – a náměstí: č. 638-654;  K, J

Víno – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1144-1155;  K, J

Víno – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: č.   1156-1161;  K

Voda – k podpoře osobní zbožnosti, mimo mši: č. 1144-1155;  K, J

Voda – k podpoře osobní zbožnosti, ve mši: č. 1156-1161;  K

Voda – mimo mši: č. 1088-1096;  K, J

Voda, kadidlo a křída – mimo mši: č. 1350-1367;  K, J

Voda, kadidlo a křída – ve mši: č. 1338-1349;  K

Vodovod – vodojem apod.: č. 663-677;  K, J, L

Výrobní prostředek – jeden: č. 699-702;  K, J, L

Výrobní prostředky – a pracovní: č. 683-696;  K, J, L

Záchranka – sanitní vůz: č. 638-654;  K, J

Zařízení a budovy – pro kulturní a sdělovací prostředky: č. 588-601;  K, J

Zařízení a prostředky – letecké dopravy: č. 638-654;  K, J

Zařízení a prostředky – lodní dopravy: č. 638-654;  K, J

Zařízení a prostředky dopravní – jakékoli: č. 638-654;  K, J

Zařízení technické – významné: č. 663-677;  K, J, L

Zařízení tělovýchovná – nebo prostory: č. 618-631;  K, J  

Zdravotnické zařízení – nové nebo výroční žehnání: č. 548-563;  K, J

Zpovědnice – místo k slavení svátosti pokání: č. 916-927;  K

Zvířata – větší počet: č. 707-724;  K, J, L

Zvíře jedno – nebo několik: č. 725-728;  K, J, L

Zvíře jedno – ve spojení s  jiným slavením: č. 725-728;  K, J, L

Zvon – nový: č. 1024-1038;  B, K

Žáci (studenti) – začátek školního (akademického) roku: č. 124-126; K, J, L

Žehnání – při různých příležitostech: č. 1249-1273;  K, J, L

Žehnání – s poděkováním: č. 1230-1244;  K, J, L

Železnice – a zařízení železniční dopravy: č. 638-654;  K, J

Obsah

Ediční dekret České biskupské konference

Dekret Kongregace pro bohoslužbu a dohled nad udělováním svátostí potvrzující český text

Ediční dekret Kongregace pro bohoslužbu (editio typica)

Všeobecné pokyny

Žehnání v dějinách spásy

Žehnání v životě církve

Povinnosti a služby

Obřad žehnání

Obvyklá struktura

Užívaní znamení

Spojení několika žehnání mezi sebou nebo s jiným slavením

Příprava a uspořádání obřadu žehnání

Užívaní liturgických oděvů

Úpravy, které jsou v kompetenci biskupských konferencí

Upozornění

Další texty o slavení svátostin

Hlavní rozdíly v obřadu, žehná-li laik

Část první

Žehnání, která se vztahují bezprostředně na osoby

1. kapitola

Žehnání rodin a jejich členů

I. Obřad žehnání rodiny

II. Obřad žehnání rodin při výroční návštěvě v jejich domech

III. Obřad žehnání manželů

IV. Obřad žehnání dětí

V. Obřad rodičovského požehnání

VI. Obřad žehnání snoubenců v době přípravy na svatbu

VII. Obřad žehnání matky před porodem nebo po porodu

VIII. Obřad žehnání starých lidí, kteří se nemohou pravidelně účastnit bohoslužebných shromáždění

 2. kapitola

Žehnání nemocných

I. Obřad žehnání

II. Kratší obřad žehnání

3. kapitola

Žehnání misionářů při odchodu do misií

I. Obřad žehnání při bohoslužbě slova

II. Obřad žehnání ve mši

 4. kapitola

Žehnání katechetů a těch, kdo jsou shromážděni ke katechezi nebo ke společné modlitbě

I. Obřad žehnání katechetů při jejich ustanovení

II. Obřad žehnání těch, kdo jsou shromážděni ke katechezi nebo společné modlitbě

5. kapitola

Žehnání institucí poskytujících různé služby v naléhavých potřebách

6. kapitola

Žehnání poutníků

I. Obřad žehnání na začátku pouti

II. Obřad žehnání před návratem nebo po návratu z pouti

7. kapitola

Žehnání těch, kdo se vydávají na cestu

I. Obřad žehnání

II. Kratší obřad žehnání

Část druhá

Žehnání, která se vztahují na budovy a různé činnosti věřících

8. kapitola

Žehnání na začátku stavby významné budovy

9. kapitola

Žehnání nového domu nebo bytu

10. kapitola

Žehnání nového semináře

11. kapitola

Žehnání nového řeholního domu

12. kapitola

Žehnání nové školy nebo univerzity

I. Obřad žehnání mimo mši

II. Obřad žehnání ve mši

13. kapitola

Žehnání nové knihovny nebo archivu

I. Obřad žehnání knihovny nebo archivu

II. Obřad žehnání knih s duchovním obsahem

14. kapitola

Žehnání nové nemocnice, zdravotnického zařízení nebo léčebného ústavu

15. kapitola

Žehnání úřadu nebo dílny nebo prodejny

16. kapitola

Žehnání budov a zařízení určených pro kulturní a sdělovací prostředky nebo jinak sloužících veřejnosti

I. Obřad žehnání budov a zařízení určených pro kulturní a sdělovací prostředky

II. Obřad žehnání pamětní desky nebo praporu

17. kapitola

Žehnání tělovýchovných zařízení

18. kapitola

Žehnání dopravních prostředků a zařízení

I. Obřad žehnání dopravních prostředků a zařízení  

II. Obřad žehnání jednoho dopravního prostředku

19. kapitola

Žehnání významných technických zařízení

20. kapitola

Žehnání pracovních prostředků

I. Obřad žehnánípracovních prostředků

II. Obřad žehnání jednoho nebo jen několika pracovních prostředků

21. kapitola

Žehnání zvířat

I. Obřad žehnání zvířat

II. Obřad žehnání jednoho nebo jen několika zvířat, anebo ve spojení s  jiným slavením

22. kapitola

Žehnání polí, luk a pastvin

23. kapitola

Žehnání prvotin z úrody

24. kapitola

Žehnání před jídlem a po jídle

Část třetí

Žehnání, která se vztahují na vybavení kostela potřebné k slavení liturgie

a na předměty sloužící k veřejným projevům zbožnosti

25. kapitola

Žehnání křestní kaple nebo nového křestního pramene

I. Obřad žehnání spojený s udělováním křtu

II. Obřad žehnání bez udělování křtu

26. kapitola

Žehnání před začátkem užívání nové biskupské katedry nebo sedadla pro předsedajícího kněze, nového ambonu, nového svatostánku, nové zpovědnice

I. Obřad žehnání před začátkem užívání nové biskupské katedry nebo sedadla pro předsedajícího kněze

II. Obřad žehnání před začátkem užívání nového ambonu

III. Obřad žehnání před začátkem užívání nového svatostánku

IV. Obřad žehnání před začátkem užívání nové zpovědnice

27. kapitola

Žehnání nových kostelních dveří

28. kapitola

Žehnání nového kříže pro veřejnou úctu

29. kapitola

Žehnání obrazů nebo soch pro veřejnou úctu

I. Obřad žehnání obrazu nebo sochy našeho Pána Ježíše Krista

II. Obřad žehnání obrazu nebo sochy Panny Marie

III. Obřad žehnání obrazu nebo sochy svatých

30. kapitola

Žehnání zvonu

31. kapitola

Žehnání varhana ke službě varhaníka

I. Obřad žehnání varhan

II. Obřad žehnání ke službě varhaníka

32. kapitola

Žehnání věcí, jichž se užívá při slavení liturgie

I. Obřad žehnání ve mši

II. Obřad žehnání mimo mši  

33. kapitola

Žehnání vody mimo mši

34. kapitola

Žehnání křížové cesty

35. kapitola

Žehnání hřbitova

Část čtvrtá

Žehnání, která se vztahují na věci sloužící k podpoře osobní zbožnosti věřících

36. kapitola

Žehnání pokrmů, nápojů nebo jiných věcí v určitý den liturgického roku

I. Obřad žehnání mimo mši

II. Obřad žehnání ve mši, použitelný v den svátku

37. kapitola

Žehnání drobných náboženských předmětů

I. Obřad žehnání

II. Kratší obřad žehnání

38. kapitola

Žehnání růženců

I. Obřad žehnání

II. Kratší obřad žehnání

39. kapitola

Žehnání a předání škapulíře

Část pátá

Žehnání pro některé další příležitosti

40. kapitola

Žehnání při děkovné pobožnosti

41. kapitola

Žehnání za různých okolností

I. Obřad žehnání při různých příležitostech

II. Obřad žehnání v den památky svatého Blažeje

42. kapitola

Žehnání adventního věnce

I. Obřad žehnání přede mší nebo před prvními nešporami první neděle adventní

II. Obřad žehnání mimo mši

43. kapitola

Žehnání betlémského světla

I. Obřad žehnání ve mši

II. Obřad žehnání mimo mši

44. kapitola

Žehnání vody, kadidla a křídy o slavnosti Zjevení Páně

I. Obřad žehnání ve mši

II. Obřad žehnání mimo mši

45. kapitola

Žehnání koledníků tříkrálové charitní sbírky

I. Obřad žehnání mimo mši

II. Obřad žehnání ve mši

Abecední přehled žehnání