Congregatione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
Všechny ročníky od 1965 - jejich kompletní text on-line,
hledání v jejich obsahu a připojené přehledy:

http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/rivista-notitiae.html